Здравейте! Днес е 24.11.2017, часът е 20:20

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Втора национална конференция „Европа - територия на знанието” Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 10 Октомври 2017 10:13

От 5 до 7 октомври се проведе Втора национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа - територия на знанието” в гр. Варна под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Конференцията се организира по национална програма „Квалификация“ в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН, Швейцария и на университети.

Основната цел на конференцията беше обмяна на опит и знания в областта на природните науки, техниката и технологиите.

Програмата на Втората национална конференция „Европа - територия на знанието” включваше доклади, дискусии и презентации по направления „Интердисциплинарни връзки - представяне на добри педагогически практики“ и “Обучението по природни науки, техника и технологии и връзката средно – висше образование“.

От нашето училище участие в конференцията взеха инж. Зорница Минчева и инж. Ценка Петкова, които бяха посетили ЦЕРН съответно през 2014 и 2015 г. По време на конференцията преподавателите на СПГ „Алеко Константинов” се срещнаха със свои колеги, посетили ЦЕРН и участваха в изготвянето на Меморандум на Втората национална конференция.

Конференцията допринесе и за подобряване на сътрудничеството между колеги от различни културно-образователни области.

На участниците бяха връчени Сертификати.

инж. Зорница Минчева 
Старт на езиковата подготовка по немски език Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 17 Октомври 2017 14:38На 16.11.2017г. стартира езиковата подготовка по немски език на учениците от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов". С езиковото обучение започна предварителната подготовка (педагогическа, езикова и културна) на учениците от XI и XII клас, професионално направление „Моторни превозни срества, кораби и въздухоплавателни средства”, професия Техник по транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника”, класирали се на първите 13 места от Комисията за подбор на участници в мобилността. Езиковата подготовка ще даде възможност на учениците успешно да се справят с предизвикателствата на новата работната среда в Берлин, Германия по време на триседмичната си производствена практика по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо-ориентирано обучение с европейско качество” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор Професионално образование и обучение".

Обучението включва изучаване на немски език, ниво А1 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана терминология в областта на автотранспортната техника. Ще се проведе в рамките на 90 учебни часа от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов и ще завърши през месец декември 2017 година със сертификационен изпит. На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат по немски език за ниво А1 от от Европейската езикова рамка. Оценката от езиковата подготовка е един от критериите, по които ще бъде направено второто класиране за подбор на ползватели.

На откриването присъства г-н Тони Вързалов, определен за придружаващ учител по време на мобилността. Г-жа Татяна Друмева, секретар на ЦПО-Свищов, приветства обучаемите, представи в резюме предстоящите дейности и преподавателя по немски език д-р Виктор Монев.

инж. Минко Николов - координатор на проекта


 
Първо класиране по програма Еразъм+ Печат
Написано от Administrator   
Петък, 13 Октомври 2017 14:38Резултати от първи етап за класиране в подбор на ползватели

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034

„Практическо - ориентирано обучение с европейско качество”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

След направеното класиране по низходящ ред за професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" комисията избра 13 ученици за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка) - 1 група.

Списък на класираните за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

След направеното класиране по низходящ ред за професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства" комисията избра 13 ученици за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка) - 2 група.

Списък на класираните за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

 
Първа родителска среща по проект „Практическо ориентирано обучение с европейско качество” Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 12 Октомври 2017 11:32

                                                                                   

На 11.10.2017 година в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” се проведе първа родителска среща по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо ориентирано обучение с европейско качество” по програма  „Еразъм+”, Ключова дейност 1: ”Образователна мобилност на граждани”. В изпълнението на проекта се включват две целеви групи.

Първата група е от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия Ресторантьор, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение” и влючва 10 ученика от 11б клас. Те ще проведат своята производствена практика в град Малага, Испания в рамките на три седмици през месец юли 2018 година.

Втора група е от професионално направление „Моторни превозни срества, кораби и въздухоплавателни средства”, професия Техник по транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника” и влючва 10 ученика от 11г и 12г клас. Те ще проведат триседмична производствена практика в град Берлин, Германия през месец април 2018 година.

На срещата присъстваха ръководителят на проекта инж.Веска Николова - Директор на гимназията, г-н Минко Николов - координатор на проекта, учители, родители и ученици. Г-жа Николова запозна присъстващите с целите и дейностите по проекта, условията и реда за включване в мобилността и представи ръководителите на двете групи.

Класираните ученици ще преминат няколко етапа на подготовка: езикова, професионална, културна и психолого-педагогическа. След приключване на тези предварителни подготовки ще бъде направено окончателното класиране.

Анета Владимирова

Йонка Петрова


 
Учители от СПГ в Испания Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 11 Октомври 2017 21:32

                                                                                       

През месец септември се проведе мобилността по проект 2016-1-BG01-KA101-023476 „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор Професионално образование и обучение". В изпълнение на дейностите по проекта се предвиждаше провеждане на едноседмично обучение на шест учители от СПГ „Алеко Константинов“ и посещение на професионално училище в град Валенсия, Испания. Ръководител на групата беше г-жа Станка Койнова – заместник-директор по учебната дейност в гимназията.

На 23 септември групата отпътува за Букурещ, Румъния, оттам със самолет за Франкфурт, Германия и след това Валенсия, Испания. На летището учителите бяха посрещнати от своя тютор г-жа Вайда Петкевициуте, която ги придружи до мястото за настаняване – хотел „Олимпия“.

В понеделник започна същинската част от визитата в Испания. Учителите бяха посрещнати в офиса на приемащата организация Esmovia от директора Мария Анхелес Руис Гамес. Г-жа Гамес представи презентация за Испания, Валенсия, за традициите и обичаите на испанците. След това обясни основните аспекти в съвместната работа с педагозите и представи лектора за деня – г-н Хесус Санчис, преподавател по английски език в частно професионално училище във Валенсия. Той представи възможностите на i-pad за преподаване, учене и оценяване, обясни различните приложения, предлагани от Apple и насочи вниманието на присъстващите към практическото им използване в учебните часове за различни  учебни дейности. В края на обучението учителите обсъдиха положителните страни от употребата на електронно учебно съдържание в училище.

През следващите дни обучител на групата беше г-жа Ева Кутанда – преподавател по информационни технологии в Техническия университет и в държавно училище във Валенсия. Тя представи различни онлайн приложения, които могат да се използват в училище за разработване и представяне на учебно съдържание, оценяване на резултатите на учениците и осъществяване на връзки с родители и ученици. Наблегна и на възможностите на социалните мрежи за поставяне и оценяване на задачи на обучаемите, организирането на учебни дейности и поддържането на контакти с учителската и родителската общности. Особен интерес предизвика електронната платформа МООС, разработена от педагози от пет страни по европейски проект, чиято цел е подпомагане дейността на учителите. Обучаемите имаха възможност да работят с представените приложения, да създадат свои продукти и да обменят опит с колеги, използващи различни електронни платформи и ресурси.

На 29 септември учителите посетиха професионално училище по хотелиерство и ресторантьорство, използващо ИКТ в обучението. Те бяха посрещнати топло от директора на държавно-частното училище, а след това разгледаха техническата база, библиотеката, учебните кабинети, работилниците по готварство, хлебарство, сладкарство и сервиране. В проведения разговор с директора те разбраха, че училището работи в тясна връзка с бизнеса и се старае да подготвя кадри, които да отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда.

Но освен обучение и професионална визита, учителите имаха възможност да се запознаят с красивата Валенсия, да посетят най-големия плаж – Malvarrosa, да обиколят емблематичния марокански пазар и да опитат horchata – традиционна безалкохолна напитка, символ на Валенсия. Пратньорската организация Esmovia беше предвидила и културни визити – обиколка из централната част на града, посещение на катедралата във Валенсия, фонтана на река Туриа, двете порти на стария град, музея на науките „Принц Филип“, Града на науката и техниката и Океанографския музей – най-големия по рода си комплекс в Европа.

През последната вечер от престоя си учителите бяха поканени на официална вечеря, организирана от домакините, в един от най-посещаваните ресторанти в града, където се насладиха на традиционни рибни ястия. Партньорите от ESMOVIA благодариха на участниците в мобилността за чудесното представяне и прекрасните отзиви на обучителите. По време на вечерята бяха връчени и сертификатите за участие в мобилността от г-жа Мария Гамес – Директор на партньорската организация Esmovia.

Предстои заключителен семинар за отчитане на дейностите по проекта, който се планира да се проведе през м. ноември тази година.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 149
Банер
Банер

Важни новини

Държавни зрелостни изпити

Уважаеми зрелостници,

Информация за датите за организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити 2017 г. можете да намерите тук.
На всички дванадесетокласници пожелаваме ползотворна подготовка и успех!

ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2081.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес387
mod_vvisit_counterВчера347
mod_vvisit_counterТази седмица2644
mod_vvisit_counterТози месец13959
mod_vvisit_counterВсичко696860
В момента има 70 посетителя в сайта

Колективът на СПГ "Ал. Константинов" - гр. Свищов * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School