23.10.2019, 20:41 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Учебници 2019-2020 Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 05 Септември 2019 00:00

Уважаеми ученици и родители, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ обявява Списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в училището за учебната 2019/2020г.

 
Специализиран превоз на деца и ученици за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 27 Август 2019 12:00

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798


ОБЯВА ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Александрово, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2019/2020г.

Дата на създаване на преписката: 27.08.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2019 г., 16:00 часа

Ред за възлагане: Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци

Документи за изтегляне:

Заповед за откриване

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана обява в АОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация и образци на документи

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки удължавам срока за приемане на оферти по обява за обществена поръчка, публикувана под № 9091843 в Регистъра на ОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Александрово, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2019/2020г.” до 16:00 часа на 11.09.2019г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 12.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов, ул. „Искър“ 19.

Директор: инж. Веска Николова

Информация за удължаване на срока на публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Протокол

 
Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" обявява прием за учебната 2019-2020 година Печат
Написано от Administrator   
Петък, 28 Юни 2019 20:03

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2019-2020 година (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават в периода 24-25 юли 2019 г.


Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

прием за учебната 2019 - 2020 година

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПОЧВА НА 03.07.2019Г. И ПРОДЪЛЖАВА ДО 05.07.2019Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

Изборът е във вашите ръце!


 
Прием 2019 - 2020 Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 17 Април 2019 13:47

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПОЧВА НА 3.07.2019 Г. И ПРОДЪЛЖАВА ДО 5.07.2019 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

Заявления за участие в трети етап на класиране се подават в периода 24-25 юли 2019 г.

 


ВАЖНО!!!

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


 

Прием за учебната 2019-2020 година
БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия /

Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

1.

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО,

ЧУЖД ЕЗИК

2.

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,

ЧУЖД ЕЗИК

3.

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

4.

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ/Топлотехника-топлинна,климатична,вентилационна и хладилна

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5.

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО / Производство на облекло от текстил

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

6.

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Повече за:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


Професия "Ресторантьор"

Професия "Техник на компютърни системи"

Професия "Техник по транспортна техника"

Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Професия "Оператор в производството на облекло"

Професия "Готвач"


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


1. След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

Български език и литература

Математика

 

 

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

Изобразително изкуство

Музика

Спорт

 

 

20.06.2019 г.

24.06.2019 г.

25 - 26.06.2019 г., вкл.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07-05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.


Заповядайте при нас и не забравяйте, че в

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!

Скъпи ученици, помислете за бъдещето си!

Уважаеми родители, доверете ни се!

Професия /

Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ/Топлотехника-топлинна,климатична,вентилационна и хладилна

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО / Производство на облекло от текстил

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 
Ресторантьорите на практика в Римини - „Перлата на Адриатика“ (1 гр.) Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 11 Август 2019 11:55


Oт 29 юни до 21 юли 2019 г. седем ученици от професия „Ресторантьор“, професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” проведоха производствената си практика в Римини, Италия по проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани". На летище Болоня групата  бе посрещната от представител на фирмата партньор по проекта - SistemaTurismo, а след това бяха настанени в хотел Fantasy от г-жа  Цветомира Георгиева.
На следващия ден учениците посетиха офиса на фирмата-партньор SistemaTurismo и направиха пешеходна разходка в историческия център на Римини, разглеждайки Арката на Октавиан Август, площада „Три Мартири“, църквата „Малатеста“ и моста на Тиберий.
Младите готвачи бяха разпределени в четири ресторанти: в ресторант Diana Riccione - Симеон Филев и Божидар Койнов, в Abocar - Василена Стефанова и Кристияна - Михаела Иванова, в Tiresia - Теодора Детелината и Йоана Кунова и в AllMakers ARE - Надя Игнатова. Ръководени от своите наставници, учениците се запознаха с организацията на работа в италианските ресторанти, надградиха знанията, придобити в училище, придобиха опит и умения в областта на ресторантьорството. Бъдещите готвачи усвоиха нови техники и технологии за приготвяне на типични италиански специалитети, характерни за регион Емилия–Романя.
Освен работата в италианските ресторанти, за младежите бе предвидена и интересна културна програма. На 6 юли  учениците посетиха Венеция, едно от най-прекрасните кътчета на Италия, което всеки трябва да посети през живота си, а на 13 юли - Сан Марино - най-старата република и анклав в Италия.  Едно невероятно преживяване беше  посещението на  парк „Италия в миниатюра” на 15 юли.
В края на производствената практика г-жа Цветомира Георгиева, представител на SistemaTurismo, благодари на учениците за чудесното представяне и прекрасните отзиви от наставниците. Всички участниците получиха европейски сертификати, а придобитият професионален и социален опит ще увеличи шансовете на учениците за успешна реализация на европейския пазар на труда.


Ивелина Енчева
/придружаващ учител/


 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 207Банер
Банер
Банер

Важни новини

Прием 2019 - 2020

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

Свищов

ОБЯВЯВА

прием за учебна

2019 - 2020 година

За повече информация тук


СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2028.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1046
mod_vvisit_counterВчера1399
mod_vvisit_counterТази седмица3831
mod_vvisit_counterТози месец32900
mod_vvisit_counterВсичко1357653
В момента има 162 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School