15.06.2024, 11:33 ч.


Вестник "Ученик"

Вестник "Ученик" излиза за първи път през 2002 година по инициатива на Веселина Владимирова - учител по Български език и литература в ПГ по лека промишленост и строителство. Вестникът се издава един път годишно за празника на училището 11 май.


Вестник "Ученик" 2002 година - 1 брой.

Вестник "Ученик" 2003 година - 2 брой.

Вестник "Ученик" 2004 година - 3 брой.

Вестник "Ученик" 2005 година - 4 брой.

Вестник "Ученик" 2006 година - 5 брой.

Вестник "Ученик" 2007 година - 6 брой.

Вестник "Ученик" 2008 година - 7 брой.

Вестник "Ученик" 2009 година - 8 брой.

Вестник "Ученик" 2010 година - 9 брой.

Вестник "Ученик" 2011 година - 10 брой.

Вестник "Ученик" 2012 година - 11 брой.

Вестник "Ученик" 2013 година - 12 брой.

Вестник "Ученик" 2014 година - 13 брой.

Вестник "Ученик" 2015 година - 14 брой.

Вестник "Ученик" 2016 година - 15 брой.

Вестник "Ученик" 2017 година - 16 брой.

Вестник "Ученик" 2018 година - 17 брой.

Вестник "Ученик" 2019 година - 18 брой.

Вестник "Ученик" 2020 година - 19 брой.

Вестник "Ученик" 2021 година - 20 брой.


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School