18.07.2024, 04:11 ч.


Прием 2022-2023
Виртуална разходка в СПГ "Алеко Константинов" Печат
Вторник, 03 Май 2022 15:56

Виртуална разходка в Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов", която включва класни стаи, работилници, общежитие и представяне на STEM центъра. Приятно гледане!

 
Прием 2022 - 2023 Печат
Четвъртък, 28 Април 2022 00:00

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАСБАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия / Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

Описание на професията

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ЧУЖД ЕЗИК

Описание на професия "Ресторантьор"

ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА / Промишлена електроника

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ЧУЖД ЕЗИК

Описание на професия "Техник на електронна техника"

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО  / Мебелно производство

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Описание на професия "Техник-технолог в дървообработването"

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Описание на професия "Техник по транспортна техника"

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

 

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ХИМИЯ И ООС

Описание на професия "Готвач"

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ Електрообзавеждане на транспортната техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Описание на професия "Електромонтьор"


ВАЖНО!!!


Всички специалности са включени в списък от специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тези специалности ще успеете успешно да се реализирате и ще получавате стипендия, независеща от успеха.


Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

след завършен VII клас

Вид дейност

Срок

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10 септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г. вкл.

Заповядайте при нас и не забравяйте, че в

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!

Скъпи ученици, помислете за бъдещето си!

Уважаеми родители, доверете ни се!

Професия /

Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ/Топлотехника-топлинна,климатична,вентилационна и хладилна

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО / Производство на облекло от текстил

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО