Здравейте! Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. The term applies to the depiction of the act rather than the act itself, and so does not include live exhibitions like sex shows and striptease. The genres of pornography are based on the type of activity featured and the category of participants, for example mateur pornography is a category of pornography that features models, actors or non-professionals performing without pay, or actors for whom this material is their only paid modeling work. Kinbaku means tight binding Kinbaku-bi which literally means the beauty of tight binding. However, bisexual pornography is often placed near the gay section in adult video stores, since many consumers are gay men. Pornography is often distinguished from erotica, which consists of the portrayal of sexuality with high-art aspirations, focusing also on feelings and emotions, while pornography involves the depiction of acts in a sensational manner, with the entire focus on the physical act, so as to arouse quick intense reactions. Terminology for roles varies widely within the various BDSM subcultures. A sex party is a milf sex videos gathering at which sexual activity takes place. Clothes wetting: The person is sexually aroused by wetting one clothing or observing another person doing so. Women who perform in lesbian pornography often do not consider themselves lesbian or bisexual. Reality pornography is professionally made porn which seeks to emulate the style of amateur pornography. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, or of seeing another needing, to urinate. It is sometimes combined with BDSM features. The arousal from being desperate comes from the sensation of having a full bladder. Many men who like trans partners of any variety, known as tranny chasers, do not necessarily identify as gay themselves. Both forms of pornography generally contains nudity. The term Asiaphile is sometimes used to describe the same phenomenon as is yellow fever . Днес е 23.09.2014, часът е 03:17

ПГЛПС
Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Нова европейска програма – нов успех на ПГЛПС Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 29 Юли 2014 11:44

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежкия сектор. „Еразъм+“ е наследник на Програма "Учене през целия живот", по която през изминалите две години ПГ по лека промишленост и строителство изпълни два международни проекта.

След извършена селекция измежду 131 подадени проектни предложения по Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование и обучение”, ПГЛПС e избрана за едно от първите училища, които ще изпълнява международен проект по новата европейска програма „Еразъм+“.

В изпълнение на проекта „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството”, учениците от професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" ще посетят Валенсия, Испания, където ще проведат двуседмичната си производствена практика. По време на мобилността те ще работят в реална работна среда, в испански ресторанти, където ще бъдат напътствани от наставниците, предвидени във всеки ресторант. Професионална гимназия по лека промишленост и строителство ще си сътрудничи с партньорска организация от Испания за издаването на Europass сертификати на участниците и изпълнение на ECVET процедурите за валидиране и признаване на знания и умения, придобити по време на провеждане на производствения стаж във Валенсия.

Целта на мобилността е разширяване на професионалните знания и умения на ползвателите в производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения с оглед подобряване на личностното им развитие, пригодността им за заетост на европейския пазар на труда и засилване на чуждоезиковите им компетентности. За да се реализират успешно, учениците имат потребност да видят, усвоят и прилагат в бъдеще постиженията и опита на развити европейски икономики, с традиции в сферата на туризма.

За учениците от целевата група това е първото значимо участие в проект от този вид и първа възможност за излизане в чужбина. Икономиката на Испания е девета по големина в света и пета в Европа. Важен дял в нея има международният туризъм. Годишно Испания се посещава от около 60 млн. туристи, като приходите от туризма се равняват на 40 млрд. евро. Страната притежава най-голямата в Европа материално-техническа база за тяхното обслужване. Тя притежава и ценен опит в областта на ресторантьорството и обучението на кадри за него. Провеждането на практическо обучение там ще изгради у учениците качества и ценности за възприемане на културните различия и толерантност към другите общности. Това е възможност за разширяване на кръгозора на младите хора и трупане на допълнителен опит.

Групата, която трябва да бъде сформирана, е от 10 ученици от ХІ клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”. Предстои подбор на участниците по определени условия и критерии, предварително заложени в проекта.

Преди заминаването си за Испания участниците ще преминат специален курс на обучение, включващ езикова, психолого-педагогическа, професионална и културна подготовка.

Избраните ресторантьори ще отпътуват в началото на месец юли 2015 година под ръководството на г-жа Ивелина Енчева – учител практическо обучение в гимназията.

Надяваме се учениците да проведат един незабравим производствен стаж и същевременно да възприемат испанския опит и традиции в ресторантьорството и туризма и да приложат наученото в бъдещата си професионална реализация.

инж. Веска Николова,

Директор на ПГ по лека промишленост и строителство

 
Свободни места след трети етап на класиране - прием 2014 - 2015 Печат
Написано от Administrator   

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

Свищов

ОБЯВЯВА

свободни места

след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование за учебна 2014 - 2015 година

Ако все още не сте решили къде да подадете документи за кандидатстване след ОСМИ клас, или сте

променили избора си на професия или училище,

все още имате възможност да се запишете при нас до

04 септември 2014 г. (четвъртък)

за попълване на свободните места след трето класиране.

Не се колебайте! Заповядайте при нас!

Достатъчно е да имате свидетелство за завършено основно образование и
желание да станете добър професионалист!

Ние ще ви предложим много перспективни специалности и още:

- реализация веднага след завършване, защото нашите професии са търсени на европейския и български пазар на труда;
- усвояване на повече от една професия, напълно безплатно, и получаване на легитимен документ за професионална квалификация;
- участие в атрактивни проекти за: извънкласни дейности, провеждане на производствен стаж по избраната професия на реално работно място;
- професионален стаж в чужбина, по програма "Еразъм+";
- общежитие с месечен наем - 8 лв., от който са освободени ученици от социално слаби семейства;
- осигуряване на средства за транспорт на пътуващи ученици;
-осигуряване на храна на
ученици от социално слаби семейства;
- месечни стипендии от 30 до 50 лева, целеви стипендии до 100 лева.

НОВО! Безплатни шофьорски курсове категория В и М за ученици с отличен успех;

НОВО! Фризьорство и козметика.

и още много други неща...
А за да разберете какви, трябва да дойдете при нас!!!

И не забравяйте мотото на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов:
„Традиция в образованието, качество в образованието – гарант за едно успешно бъдеще!”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА!

ПРОФЕСИЯТА Е БОГАТСТВО, КОЯТО ИМ ГАРАНТИРА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!

За повече информация за приема и професиите, по които се осъществява

за учебната 2014 - 2015 година - тук


 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 30 Юли 2014 16:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален номер в Регистъра на ОП 9032338

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

Ремонт на сградния фонд на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” за 2014 г., включващ ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност – подмяна на дограма и ремонт на покриви на гимназията – подмяна на хидроизолация.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейностите по Ремонт на сградния фонд на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” за 2014 г., включващ ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност – подмяна на дограма и ремонт на покриви на гимназията – подмяна на хидроизолация и в изпълнение на заповед 1114/28.07.2014г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените изисквания в документацията, да участват в процедура по подбор на оферти.

Документи за изтегляне:

Заповед за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Заповед за утвърждаване на документация

Документация

Срок за представяне на офертите: 6 август 2014 г. до 16:00 часа.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 08.08.2014г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за учвстието!

 
Оттеглена ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 30 Юли 2014 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!!!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален номер в Регистъра на ОП 9032256 с предмет:

Ремонт на сградния фонд на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” за 2014 г., включващ ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност и ремонт на покриви на гимназията.

е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.

ВАЖНО!!!

 
Обучение в ЦЕРН, Швейцария Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 07 Юли 2014 19:39

Г-жа Диана Петкова, старши учител по физика и астрономия в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, беше класирана сред много учители в страната, кандидатствали да посетят Швейцария за четвъртата Националната програма за квалификация на учителите по физика и астрономия в Европейския център за ядрени изследвания - ЦЕРН. Българската група ще се състои от 32 души. Участниците в нея са подбрани според професионалната им квалификация, участие в проекти и научно-практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални състезания и др. Обучението ще бъде на български език и ще се води от наши учени.

Какво е ЦЕРН?

Организацията e разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Споразумението за създаването на ЦЕРН е подписано в Париж на 29 юни − 1 юли 1953 г. от представителите на 12 европейски държави. Организацията е основана на 29 септември 1954 г.. Понастоящем броят на страните-членки вече е 20 (съотнесено към 2011 г.). Освен това, някои страни и международни организации имат статут на наблюдатели.

В ЦЕРН постоянно работят приблизително 2500 човека, както и около 8000 физици и инженери от 580 университета и институти, от 85 националности участват в международните експерименти на ЦЕРН и работят там временно.

Основната функция на организацията е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и друга апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.

Територията на ЦЕРН се състои от две основни площадки и няколко по-малки. Големият комплекс от сгради включва работни кабинети, лаборатории, производствени помещения, складове, зали за конференции, жилищни помещения, столови. Комплекс е разположен, както на повърхността (старите ускорители Linac, PS), така и под земята на дълбочина около 100 метра (съвременните SPS, LHC).Основната площадка е на територия, намираща се близо до швейцарския град Мейрин (Meyrin), т. нар. обект Meyrin. Друга основна площадка е територията близо до френското градче Превесан-Моен (Prévessin-Moëns) — обект Prévessin. По-малките площадки са разпилени в близките околности по протежение на подземния пръстен, построен за ускорителя LEP.

Годишните вноски на страните участници в ЦЕРН през 2008 г. са в размер на 1075,863 милиона швейцарски франка (около 990 милиона американски долара).

Радваме се, че нашата колежка ще присъства на това обучение с международно значение от 27 юли до 2 август 2014г.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 80
Банер

Важни новини

Резултати от МАЙСКА СЕСИЯ на ДЗИ 2014

Уважаеми зрелостници,

Можете да проверите резултатите си от МАЙСКА СЕСИЯ на Държавни зрелостни изпити 2014 г. от тук.

ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2014-2015 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2026.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес36
mod_vvisit_counterВчера268
mod_vvisit_counterТази седмица304
mod_vvisit_counterТози месец7807
mod_vvisit_counterВсичко265401
В момента има 19 посетителя в сайта

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство * Vocational School of Light Industry and Construction