Здравейте! Днес е 04.09.2015, часът е 04:25

ПГЛПС
Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Завръщане от Испания Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 16 Юли 2015 10:45На 14 юли 2015г. приключи мобилността в Испания на групата от 10 ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов. Учениците от професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" проведоха 2 седмична производствена практика в ресторанти в гр. Валенсия, Испания по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

След пристигането си в България, учениците споделиха своите впечатления от проведената мобилност, условията и организацията на работа в Испания. Проектът обогати учениците освен с придобитите знания, опит и умения за приготвяне на различни традиционни испански ястия, но и се запознаха с културата, традициите и начина на живот и работа в Испания, както и повишиха професионалното и личното си самочувствие.

Много са впечатленията от културните визити, планирани в програмата на мобилността. През почивните дни учениците посетиха Океанографския музей и Музея на науката в гр. Валенсия. На учениците бе направен мониторинг от г-жа Веска Николова - директор и г-жа Станка Койнова - помощник-директор на работните места. За да представи резултатите от проекта, Професионална гимназия по лека промишленост и строителство и екипът за управление на проекта ще организира семинар, където широката общественост да се запознае с проведената мобилност и резултатите от нея.

Ивелина Енчева

ръководител на групата

 
ПГЛПС спечели отново проект за модернизация Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 10 Август 2015 10:47

Качеството на образование винаги е било на приоритетно място в ПГЛПС. Съвременната работна среда е предпоставка за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение. За всички професионални направления – строителство, енергетика, електротехника, машиностроене, шевно производство, дървообработване и ресторантьорство, предстои обновяване на материално-техническата база по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

Гимназията кандидатства с проект „Практическо ориентирано обучение в партньорство с бизнеса". Партньори на нашето училище са "Марбо-08" ЕООД, ЕТ "Свилен Георгиев", Строй-мед" ООД, "Паркети Илиев" ЕООД, "Инстал систем" ЕООД, "Талвег - Свищов" ЕООД и ЕТ "Стефан Събков". Проектът ще започне да се реализира от месец септември 2015 година.

Участието в тази национална програма цели дооборудването на учебните работилници за голяма част от професиите, по които се извършва обучение в училището. Чрез нея ще бъдат обновени и снабдени със специализирано оборудване учебни работилници в гимназията в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и ще се осигурят възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Проектът включва ремонт на четири учебни работилници и модернизиране на материално-техническата база в седем работилници. Предвижда се провеждане на практическо обучение в реална работна среда за ученици от професиите "Оператор в дървообработването", "Строител-монтажник", "Оператор в производството на облекло", "Моделиер-технолог на облекло", "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” и "Готвач".

Общата стойност на проекта е 99871,04 лв. Партньорите ще осигурят съфинансиране на дейностите по проекта в размер на 10553,02 лв.

Общо по всички професии ще бъдат осигурени 101 работни места за практическо обучение и придобиване на професионални умения в реална работна среда.

Очакваните резултати след приключване на дейностите по проекта са модернизирана учебно-техническа база, повишено качеството на професионалната подготовка на ученици от всички професии и създадена пряка връзка между ученик и работодател.

инж. Минко Николов

ръководител на проекта

 
В Испания сме! Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 08 Юли 2015 10:45На 1 юли 2015г. участниците в мобилността по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани” отпътуваха за Испания. На летище Валенсия групата с р-л Ивелина Енчева, бе посрещната от г-жа Вайда Петкевициуте - представител на партньора ни по проекта ЕSМОVIА. Тя ги придружи до мястото на настаняване - хотел "Олимпия" www.olympiahotelvalencia.com и даде кратка туристическа информация за Валенсия.

На следващият ден учениците посетиха офиса на фирмата-партньор Esmovia и се запознаха с координаторката на групата, която им представи програмата и документите. Всички заедно направиха обиколка на центъра на Валенсия и културните забележителности на града. След това бяха представяни по работните им места. Ангел, Атанас, Деница и Кадяр ще провеждат практиката си в ресторант "Галилео Галилей - www.galileogalilei.com; Кристина Христова и Николай в ресторант "Мариано Таперия": www.facebook.com/pages/Mariano-Taperia-y-Restaurante/214486291950103; Цветелин и Радослав - в ресторант "При Лола": www.lalolarestaurante.com и Кристина Кръстева и Велислава - в ресторанта към Военен колеж - www.colegiomayorenvalencia.com.

Учениците ще участват в приготвянето на супа гаспачо, паеля, морски дарове и други ястия, за които ще ни разкажат след завръщането си. 

Не са пропуснати и почивните дни. Учениците посетиха Океанографския музей - www.cac.es/oceanografic/. Следващата седмица ще посетят Музея на науката - www.cac.es/museo/.

Ето така групата от 10 ученици от професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" ще провежда своята 10-дневна практика в реални условия - ресторанти в гр. Валенсия, Испания.

Ценка Петкова


 
Сертификати по проект "Ученически практики" 2015 Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 01 Юли 2015 08:50

За трета поредна година училището ни работи по проект "Ученически практики". Нa 30.06.2015г. учениците от ПГ по ЛПС, провели своята ученическа практика в реална работна среда във фирми на територията на гр. Свищов, получиха документите, удостоверяващи, че са провели стажа си. Партньори на ПГЛПС за професия ресторантьор бяха "Лориен 2008" ЕООД /Ресторант "Мираж"/, ЕТ "Стефан Събков" /Бистро "Каменното цвете"/ и "Борисов консулт" ООД /Кафе "Сикрет"/. Учениците от професия мебелист работиха във фирма ЕТ "Свилен Георгиев". Монтьорите на отоплителни инсталации проведоха практиката си в ЕТ "СК 77 Груп", строител-монтажник - в "Паркети Илиев" ЕООД, а електромонтьорите - в ЕТ "Паришко Шаришков" и в ЕТ "Петър Димов".

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии, подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО, повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Практиката беше с продължителност 240 астрономически часа. В практиките се включиха ученици на възраст от 16 до 21г.

инж. Веска Николова 
138 години от освобождението на Свищов Печат
Написано от Ценка Петкова   
Събота, 27 Юни 2015 18:31

Днес е тържествен ден за всички свищовлии. В местността Паметниците беше отбелязана 138-та годишнина от Освобождението на града от Османско робство. 

На 10/22 юни 1877 г. главнокомандващият Дунавската руска армия княз Николай Николаевич решава десантът на главните руски сили през р. Дунав да бъде извършен при гр. Свищов през нощта на 14/26 срещу 15/27 юни. Създаден е Сборен отряд с командир генерал-майор Михаил Драгомиров : XIV-та пехотна дивизия, IV-та стрелкова бригада и др. формирования - общо 17 батальона, 6 сотни и 64 оръдия, разделени на 3 ешелона.

Взети са мерки за дезориентиране на противника, опазване на тайната и провеждане на същия ден на резервна десантна операция. Османското командване очаква десант при Никопол, Олтеница или Гюргево. В района на реалния десант неговите сили са съсредоточени при Свищов (1 табур, 1 ескадрон и 2 оръдия) и при с. Вардим (5 табура и 4 оръдия). Командир е Ахмед Хамди паша.

След съсредоточаване на Сборния отряд при Зимнич генерал-майор Драгомиров запознава на 14/16 юни командния състав с непосредствените задачи. В 20.00 часа е съобщено на император Александър II точното място на десанта - устието на р. Текирдере между гр. Свищов и с. Вардим.

Частите на първия ешелон - 12 роти от Волинския пехотен полк, сотня пластуни, 60 казаци и 8 оръдия с командир полковник Родионов в 01.00 часа на 15/27 юни потеглят от пристанището на Зимнич. От силния вятър и течение редът на понтоните се разстройва и до устието на р. Текирдере достигат само няколко съда, а останалите се разпръсват встрани. Противникът със закъснение открива десанта и не е в състояние да му попречи. Създадено е предмостие: западен, южен и източен фронт, на който са разположени 11,5 роти. На разсъмване командващият източния фронт капитан Фок атакува командния десен бряг на р. Текирдере, изтласква противника и отразява последвалата контраатака. Противниковите сили от другите участъци се насочват към мястото на десанта. Пристигналият втори руски ешелон от движение се включва в битката и десният бряг здраво е овладян. Поручик Моторний по личен почин вдига своята II-ра стрелкова рота, увлича Минския пехотен полк и с подкрепата на артилерията изтласква противниковите сили по целия източен фронт. Осигурява безопасността на мястото на десанта.

Руските части от западния фронт предприемат атака и изтласкват противника от височините на изток от града, заети с лозя и градини. С 3-ия ешелон пристига командващият генерал-майор Драгомиров. Натрупал достатъчно сили, около 11.00 часа атакува и към 14.00 часа превзема Свищовските височини. Около 15.00 часа руските части навлизат в Свищов. Разстроените и претърпели загуби противникови сили се оттеглят към с. Вардим и гр. Търново. На следващия ден 16/28 юни е заето с. Вардим и позиции по р. Пенда. Едновременно е изградено и предмостово укрепление.

Десантът при Свищов е образец на блестящо планирана и проведена операция. Освободен е първият български град Свищов. Инженерните части с началник генерал-майор Александър Деп в следващите дни построяват 2 понтонни моста през Дунав, по който са прехвърлени главните руски сили. Открити са оперативните линии за действия съгласно стратегическия план за водене на войната, разработен от генерал-лейтенант Николай Обручев.

Оттук започва пътят към свободата на България, като Свищов става и първият освободен български град. По този повод венци и цветя поднесоха много официални лица и гости на града. Професионална гимназия по лека промишленост и строителство също почете празника. Под ръководството на г-жа Елена Николаева ученици от 9 клас поднесоха цветя. 
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 94
Банер
Банер

Важни новини

Средиземноморска кухня

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2014-1-BG01-KA102-000842 "Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/cook.spain. Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2014-2015 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2028.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес62
mod_vvisit_counterВчера406
mod_vvisit_counterТази седмица1721
mod_vvisit_counterТози месец1388
mod_vvisit_counterВсичко359898
В момента има 325 посетителя в сайта

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство * Vocational School of Light Industry and Construction