26.08.2019, 07:31 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" обявява прием за учебната 2019-2020 година Печат
Написано от Administrator   
Петък, 28 Юни 2019 20:03

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Заявления за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2019-2020 година (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават в периода 24-25 юли 2019 г.


Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

прием за учебната 2019 - 2020 година

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПОЧВА НА 03.07.2019Г. И ПРОДЪЛЖАВА ДО 05.07.2019Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

Изборът е във вашите ръце!


 
Прием 2019 - 2020 Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 17 Април 2019 13:47

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПОЧВА НА 3.07.2019 Г. И ПРОДЪЛЖАВА ДО 5.07.2019 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

Заявления за участие в трети етап на класиране се подават в периода 24-25 юли 2019 г.

 


ВАЖНО!!!

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


 

Прием за учебната 2019-2020 година
БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия /

Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

1.

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО,

ЧУЖД ЕЗИК

2.

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,

ЧУЖД ЕЗИК

3.

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

4.

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ/Топлотехника-топлинна,климатична,вентилационна и хладилна

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5.

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО / Производство на облекло от текстил

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

6.

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Повече за:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


Професия "Ресторантьор"

Професия "Техник на компютърни системи"

Професия "Техник по транспортна техника"

Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Професия "Оператор в производството на облекло"

Професия "Готвач"


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


1. След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

Български език и литература

Математика

 

 

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

Изобразително изкуство

Музика

Спорт

 

 

20.06.2019 г.

24.06.2019 г.

25 - 26.06.2019 г., вкл.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07-05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.


Заповядайте при нас и не забравяйте, че в

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!

Скъпи ученици, помислете за бъдещето си!

Уважаеми родители, доверете ни се!

Професия /

Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети

РЕСТОРАНТЬОР / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,

ЧУЖД ЕЗИК

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ/Топлотехника-топлинна,климатична,вентилационна и хладилна

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО / Производство на облекло от текстил

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 
Ресторантьорите на практика в Римини - „Перлата на Адриатика“ (1 гр.) Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 11 Август 2019 11:55


Oт 29 юни до 21 юли 2019 г. седем ученици от професия „Ресторантьор“, професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” проведоха производствената си практика в Римини, Италия по проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани". На летище Болоня групата  бе посрещната от представител на фирмата партньор по проекта - SistemaTurismo, а след това бяха настанени в хотел Fantasy от г-жа  Цветомира Георгиева.
На следващия ден учениците посетиха офиса на фирмата-партньор SistemaTurismo и направиха пешеходна разходка в историческия център на Римини, разглеждайки Арката на Октавиан Август, площада „Три Мартири“, църквата „Малатеста“ и моста на Тиберий.
Младите готвачи бяха разпределени в четири ресторанти: в ресторант Diana Riccione - Симеон Филев и Божидар Койнов, в Abocar - Василена Стефанова и Кристияна - Михаела Иванова, в Tiresia - Теодора Детелината и Йоана Кунова и в AllMakers ARE - Надя Игнатова. Ръководени от своите наставници, учениците се запознаха с организацията на работа в италианските ресторанти, надградиха знанията, придобити в училище, придобиха опит и умения в областта на ресторантьорството. Бъдещите готвачи усвоиха нови техники и технологии за приготвяне на типични италиански специалитети, характерни за регион Емилия–Романя.
Освен работата в италианските ресторанти, за младежите бе предвидена и интересна културна програма. На 6 юли  учениците посетиха Венеция, едно от най-прекрасните кътчета на Италия, което всеки трябва да посети през живота си, а на 13 юли - Сан Марино - най-старата република и анклав в Италия.  Едно невероятно преживяване беше  посещението на  парк „Италия в миниатюра” на 15 юли.
В края на производствената практика г-жа Цветомира Георгиева, представител на SistemaTurismo, благодари на учениците за чудесното представяне и прекрасните отзиви от наставниците. Всички участниците получиха европейски сертификати, а придобитият професионален и социален опит ще увеличи шансовете на учениците за успешна реализация на европейския пазар на труда.


Ивелина Енчева
/придружаващ учител/


 
Мебелистите на производствена практика на в Берлин (3 гр.) Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 11 Август 2019 11:48


И през това лято ученици от СПГ „Алеко Константинов“ проведоха триседмична производствена практика извън пределите на родината. Градът, който ги прие, бе Берлин. Това стана възможно по проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение".
В ранната утрин на 29 юни 7 ученици от  професия „Оператор в дървообработването“ потеглиха за румънската столица Букурещ, откъдето бе полетът им за Берлин. Заедно с тях отпътуваха и 8 ползватели по същия проект от професия „Ресторантьор“, но тяхната дестинация бе град Римини, Италия.
В немската столица младежите бяха посрещнати от представители на фирмата партньор Berlink с ръководители г-жа Марта Лаубе и г-жа Полина Спартянова, които се погрижиха за настаняването им в City Hostel Berlin.
На следващия ден фирмата партньор разпредели учениците по работни места в немските фирми: – Cewa 2001 TischlereiGmbH, SindemKuchemontagen и FritzSchulzTischlerei&TreppenbauGmbH, където бяха предадени на ментори, които отговаряха за тяхната практика. Бъдещите мебелисти имаха възможност да се запознаят с нови технологии за производство на съвременна мебел за обзавеждане на кухни, спални помещения, холни гарнитури и офис-мебели, а някои от тях участваха и в монтаж на мебели в жилищни сгради. Запознаха се с нови видове сглобки, лазерно разкрояване на кухненски врати и технологии за повърхностна обработка на детайлите.
Всяка работна седмица завършваше с културна визита, която целеше опознаване на историческите и културни забележителности в Берлин – панорамна обиколка на града и посещение на Бранденбургската врата, Берлинската стена и Техническия музей. Последната седмица бе посетен и градът, известен с историческото си минало и като резиденция на пруските крале - Потсдам.
В последния ден от производствената практика на учениците бяха раздадени сертификати от фирмите, в които се обучаваха. Фирмата партньор Berlink в лицето на г-жа Марта Лаубе и г-жа Полина Спартянова също им връчи сертификати за участие в проекта. Точността, дисциплината и спазването на правилата са уроците, които учениците научиха по време на производствената си практика в  Германия.


Николай Любенов
/придружаващ учител/ 
Лятна практика в Албена Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 17 Юли 2019 11:47

От 30 юни до 15 юли учениците от СПГ „Алеко Константинов“, обучаващи се в професии „Ресторантьор“ и „Готвач“ проведоха своята производствена практика в Курортен комплекс „Албена“.

Вече трета поредна година младите ресторантьори имат възможност да работят в реална работна среда в един от най-предпочитаните курорти по нашето Черноморие, както от българските така и от чуждестранните туристи.

Учениците бяха разпределени по работни места в седем от хотелите на комплекса. Позициите, които заеха по време на лятната си практика бяха помощник-готвачи и сервитьори.

В хотел „Арабела Бийч“ работиха Велизара от 10 б клас – помощник-готвач и Сибел от 11 б клас – сервитьор. „Практиката беше ползотворна, защото имах възможност да приложа наученото от мен в часовете по теория и практика в реална работна среда, както и да усъвършенствам уменията си при сервирането на различни ястия и напитки. Намерих и много приятели, с които се забавлявахме в свободното си време“, сподели Сибел.
Янка и Татяна от 10 б клас помагаха в кухнята на хотел „Оазис“. „В началото бяхме много притеснени дали ще се справим с поставените задачи, защото обслужването на туристите по метода „Ол инклузив” изисква не само качество, но и бързина. Нашите наставници бяха търпеливи и ни поощряваха всеки път, когато се справяхме добре. Това ни мотивира да дадем най-доброто от себе си“ – разказа Татяна.
В хотел „Лагуна Гардън“ Николай от 11 б клас работи като помощник-готвач, а Мария и Мариета обслужваха гостите в търговската зала. Момичетата спечелиха бързо симпатиите на гостите на хотела с усърдието си и финеса им на работа. Николай демонстрира завидни умения при предварителната обработка и приготвянето на морските деликатеси.
Нашите кулинари Мутлу от 10 б клас и Никол от 11 б клас работиха в кухнята на хотел „Нона“. „За мен тази практика ще остане едно незабравимо преживяване, защото не само имах възможност да покажа какво мога в кухнята, но и създадох контакти, които ще ми бъдат полезни в бъдеще“, разказа Никол.
В разположения точно на брега на морето хотел „Гергана“ бяха разпределени четирима от нашите стажанти - Боряна от 10 б и Василена, Илия и Мартин от 11 б клас. Василена работи в студена кухня, където имаше възможност да усъвършенства своите умения при приготвянето на различни видове заготовки, пастети и хайвери. Мартин показа завидна бързина в топла кухня и получи много похвали от главния готвач. В търговската зала сервираха Боряна и Илия. Те бяха безупречни при подготовката на залата и обслужването на гостите на хотела.
Станислав от 10 б клас беше помощник-готвач в хотел „Елица“. „По време на своята лятна практика научих много за работата в кухнята на големите хотели. Опитът, който придобих ме направи по-самоуверен и мисля, че ще ми бъде много полезен в бъдеще“ – сподели ученикът.
В хотел „Боряна“ кулинарни умения показаха Галя и Севил от 10 б клас. Момичетата работиха в студена и топла кухня и по думите на техния наставник притежават умения на истински професионалисти.
Чаровните момичета от 10 б клас Милена и Маргарита сервираха в хотел „Санди Бийч“. „Харесвам избраната от мен професия и работата в комплекса много ми допадна. Приложих наученото в часовете по сервиране и подобрих езиковите си компетентности по английски и руски език“, разказа Маргарита.
Летният стаж на нашите ученици беше съчетан и с много слънце, пясък и море. След приключване на работата за деня те посещаваха красивия плаж на курортния комплекс, разхождаха се по бреговата ивица и до съседни курорти. За доброто си представяне по време на практиката младите ресторантьори бяха наградени с двудневна почивка в комплекса преди отпътуването им за Свищов.
СПГ „Алеко Константинов“ се стреми да осигури на своите възпитаници условия за провеждане на летни практики и стажове в реална работна среда в едни от най-добрите курорти на страната и чужбина. За целта гимназията си сътрудничи с мести фирми от рестотантьорския бранш и курортен комплекс „Албена“, работи по програмата „Еразъм+“ и печели международни проекти, които предоставят на учениците възможност да усъвършенстват и придобият нови професионални умения на европейско ниво.

За нас качествената професионална подготовка и високата конкурентоспособност на учениците е мисия.

Галя Недялкова

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 201Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2020.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес428
mod_vvisit_counterВчера1544
mod_vvisit_counterТази седмица428
mod_vvisit_counterТози месец40433
mod_vvisit_counterВсичко1272805
В момента има 164 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School