27.06.2019, 03:33 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Еразъм+
Родителска среща по Еразъм+ /1 и 3 гр./ Печат
Неделя, 23 Юни 2019 17:11


На 21.06.2019 г. /петък/ от 17.00 ч. се проведе родителска среща по повод изпълняването на проект „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността на две групи ученици.

Участниците в проекта от XI "б" клас (1 гр.) - професия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ ще проведат през юли триседмична производствена практика в Римини, Италия с ръководител г-жа Ивелина Енчева.

Учениците от XI "а" клас - професия „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“ (3 гр.) ще бъдат през юли на триседмична производствена практика в Берлин, Германия с ръководител г-н Николай Николаев.

Екипът на проекта

 
Заключителен семинар -„Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ / 2 гр./ Печат
Вторник, 14 Май 2019 18:54


На 13.05.2019 г. (понеделник) в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” се проведе заключителния семинар по програма Еразъм+, „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение“.  Участници в мобилността бяха 7 ученици от единадесети и дванадесети класове от професионално направление „Електротехника и енергетика”, професии „Електромонтьор” и „Топлотехник”, с ръководител инж. Елза Генчева. Те проведоха своята мобилност в град Портсмут, Великобритания  в рамките на три седмици. Дейностите по проекта бяха насочени основно към разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, както и към развитие на по-добра адаптивност към европейския пазар на труда.
Теоретичната част на обучението проведе д-р Тайло от Техническия университет на Портсмут, който постави акценти върху ползите от екоенергията и възобновяемите източници, както и иновациите в енергоспестяващите технологии. Сред участниците в мобилността голям интерес предизвикаха темите за електромобилите - зарядните станции, новите хибридни модели на различни производители, последните иновации в електромобилостроенето в света и законодателните преференции при закупуване и употреба на електромобили на различните държави с цел опазване на околната среда. Учениците се запознаха с практиката във Великобритания да се употребява комбинирана енергия от възобновяеми и традиционни източници на енергия.
При практическата част от обучението учениците изучаваха иновации в сферата на електрическата енергия биха използвали в различни типове сгради. Отделно, беше посетен  цех за преработка на електронни устройства - лаптопи, копирни машини, монитори и др., където беше демонстрирана технологичната последователност на процеса на рециклиране.
Като част от мобилността бяха посещенията на  колежа „Хайбъри“, Портсмутския колеж и Университета. Съвременната материално-техническа база и практически ориентираното обучение привлякоха вниманието на учениците и те с интерес участваха в предвидените беседи. Партньорите от Training Vision  организираха културна визита на столицата на Великобритания – Лондон, която включваше Станция „Виктория”, Бъкингамския дворец, Уестминстърското абатство, площадите „Трафалгар” и „Лестър”, улица „Оксфорд”, Лондонското метро, Пикадили Съркъс и други забележителности.
Водещи на семинара бяха Николай Каишев (XI кл.) и Мартин Стефанов (XII кл.), които разказаха и презентираха наученото по време на обучението си.  В края на семинарното занятие директорът на гимназията инж. Веска Николова връчи на учениците сертификати, удостоверяващи успешно проведената мобилност.


Константин Байрактаров,
Председател КПУМ


 
Заключителен семинар – перспективността на дуалното обучение Печат
Петък, 10 Май 2019 17:43


На 9.05.2019 (чт.) се проведе заключителен семинар във връзка с проведената мобилност на осем учители от СПГ в Германия по проект 2018-1-BG01-КА102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение“.
На семинарното занятие учителите, участвали в мобилността, запознаха присъстващите с функционирането на обучението чрез работа в различни професионални направления в Берлин. Те разказаха за посетените училища в Берлин, осъществяващи дуално обучение в сферата на строителството, дървообработването и мебелното производство, автомобилната технология и велосипедите, технология на стъклото, архитектурата и дизайна, ресторантьорството, хотелиерството и туризма – пример за успешно сътрудничество между бизнеса и обучителните институции.  Учителите имаха възможност да посетят компании, в които учениците провеждат практическата част от обучението си в реална работна среда. Те споделиха на семинара за  ролята на наставниците от компаниите и начина за осъществяване на връзката между училището и стопанската организация. Професионалните училища в Германия работят в тясна връзка с бизнеса и подготвят кадри, които да отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда.
Дуалната система e модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа в предприятие. Предприятията поемат разходите за практическото обучение и заплащат на обучаемия възнаграждение за участието му в обучението. Възнаграждението се увеличава с всяка следваща учебна година и възлиза средно на около една трета от началната заплата на обучен специалист. По време на обучението обучаемите са задължени от работодателя да посещават професионалното училище и биват освобождавани от предприятията за тази цел. Посещаването на професионалното училище не е свързано с никакви разходи за обучаемите. След успешно полагане на заключителния изпит се издава свидетелство от браншовата камара или в занаятчийството - удостоверение за занаят. Така те вече се считат за обучени специалисти.

По време на дуалното професионално обучение обучаваните имат двама силни партньора на своя страна:
- Обучаващото предприятие, където се извършва практическото обучение и  обучаваните се учат да извършват работа, с която ще трябва да се справят по-късно, в истинския професионален живот.
- Професионалното училище, където предвиденото за усвояване учебно съдържание се съчетава с предмета на дейност на предприятието, така че практика и теория са неразривно свързани, като превес има практиката в реални условия.
Най-значими позитиви за учениците в дуална програма са, че тя им позволява да редуват теория и практика. Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст е безценен опит - на учениците се доверяват модерни, сложни и скъпи машини, те работят наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка.
През пълния срок на обучение учениците получават възнаграждение, с което могат да подпомагат собствения си бюджет. Това от своя страна води до повишаване на мотивацията им за оставане в образователната система и ги предпазва от ранно напускане на училище поради нужда от доходи. Дуалното обучение е инвестиция в бъдещето, защото е ефективно средство за осигуряване на квалифицирани млади кадри, което от своя страна води до  развитие на националната икономика и задържане на младите хора в страната.
Гости на заключителният семинар бяха доц. д-р Христо Сирашки – Директор на Центъра по професионално обучение /ЦПО/ към Стопанска академия „Д.А.Ценов”, г-жа Татяна Друмева – секретар на ЦПО към СА „Д.А.Ценов”,  г-н Тодоров  – хон. преподавател по английски език - ЦПО към СА „Д.А.Ценов”, Моника Цветанова и Аделина Милинова – преподаватели в ПДТГ „Д. Хадживасивев” – Свищов и г-н Любомир Ламбев – управител на фирма „Ексел” ООД.
Водещите на семинара участници в проекта  инж. Веска Николова, Елена Николаева и Лиляна Димитрова споделиха с колегите и гостите си наученото в Германия за дуалното обучение. В края на мероприятието координаторът на проекта инж. Минко Николов връчи на учителите сертификати, удостоверяващи успешно проведената мобилност.Константин Байрактаров,
Председател на КПУМ


 
Учители споделят с колегите си предимствата на дуалното обучение Печат
Четвъртък, 09 Май 2019 17:15


На 7.05.2019 (вт.) се проведе в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” вътрешно обучение за дуалната система в Германия, проведено от учителите, участващи в проект 2018-1-BG01-КА102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение“. Целта на обучението е запознаване на колектива с дуалната система на обучение в Германия и идеите, които тя дава за професионалното образование в България.
Осем преподаватели по професионална подготовка, включително директор и заместник-директор, имаха възможност да посетят Берлин, Германия, където се запознаха отблизо с работата на професионални гимназии и начина по който те, бидейки обвързани с нуждите на бизнеса, обучават своите млади специалисти. В Германия системата на образованието пряко обслужва пазара на труда и професионалните училища подготвят необходимите кадри за бизнеса.


Изключителна роля за развитието на дуалното обучение играе бизнесът. Самите фирми  поемат голяма част от инициативата за започване на паралелка по специалността, която им е нужна. След това училището и компанията изработват план-график за провеждане на практическото обучение, а компаниите определят наставници, които да обучават на работните места учениците. Ако работата на бизнеса е да поиска определени кадри, то тази на училището е да предложи подготовката им. Учителите и директорите на професионалните гимназии трябва да осигурят учители по теория и практика на професията, които заедно с представителите на компаниите да изработят нови учебни програми, както и програма за практическо обучение по съответната професия.
Дуалната система елиминира проблема с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Предприятията си спестяват разходите и времето за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения.
Под формата на семинарно занятие участващите в проекта  педагози с водещи инж. Веска Николова и Елена Николаева споделиха с колегите си наученото в Германия за дуалното обучение.


Константин Байрактаров,
Председател на КПУМ
 
Елекромонтьори и топлотехници от СПГ в Портсмут, Еразъм+ /2 гр./ Печат
Петък, 26 Април 2019 16:29


Ученици от СПГ „Алеко Константинов“, обучаващи се в професионално направление „Електротехника и енергетика“, професия „Електромонтьор“ и професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ проведоха практическо обучение от 30.03.2019 до 21.04.2019г. в Порстмут, Великобритания по проект 2018-1-BG01-КА102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение“. Партньор при провеждането на мобилността беше Training Vision.
Всчики ние бяхме топло посрещнати на летище „Хийтроу“ от Валерия Викари - представител на фирмата партньор. Тя се погрижи за настаняването ни в хотела. От нея получихме комплект за добре дошъл, включващ раница, карти за пътуване с градския транспорт и туристически брошури.
През първите два дни от престоя се запознахме с историята на Портсмут, като разгледахме културните забележителности и административните сгради. Предвидените разходки ни помогнаха да се потопим в атмосферата на крайбрежното градче.
След това започна теоретичното и практическото обучение на учениците. Теоретичната част бе под формата на семинар с лектор д-р Тайло, преподавател в Техническия университет на Портсмут. Основни акценти в семинара бяха ползите от еко енергията и възобновяемите източници на енергия, както и иновациите в технологиите за пестене на енергия. Сред участниците в мобилността голям интерес предизвикаха темите за електромобилите - зарядните станции, новите хибридни модели на различни производители, последните иновации в електромобилостроенето в света и законодателните преференции при закупуване и употреба на електромобили на различните държави с цел опазване на околната среда.
Учениците се запознаха с практиката във Великобритания да се употребява комбинирана енергия от възобновяеми и традиционни източници на енергия, като целта е в бъдеще използването на екоенергия да е максимално.
При практическата част от обучението представителите на гимназията бяха разделени на работни групи, които трябваше да обмислят какви иновации в сферата на електрическата енергия биха използвали в различни обекти - супермаркет, училище, дом и да презентират работата на групата пред останалите.
Ние посетихме и цех за рециклиране на електронни устройства - лаптопи, копирни машини, монитори и др. На място се запознахме с технологичната последователност на процеса на рециклиране.
По време на визитата разгледахме два колежа, намиращи се в град Портсмут: Портсмутския колеж и колежа „Хайбъри“. Съвременната материално-техническа база и практически ориентираното обучение привлякоха вниманието на учениците и те с интерес участваха в предвидените беседи.
Партньорите от Training Vision ни организираха културна визита на столицата на Великобритания – Лондон. Посетихме Станция „Виктория”, Бъкингамския дворец, Уестминстърското абатство, площадите „Трафалгар” и „Лестър”, улица „Оксфорд”, Лондонското метро, Пикадили Съркъс и други забележителности.
При приключването на мобилността ползвателите по проекта получиха сертификати за придобити нови умения и компетентности.


инж. Елза Генчева
учител по теория и практика на специалността
и ръководител на групата

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 18


Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

imgp2122_11.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес202
mod_vvisit_counterВчера1467
mod_vvisit_counterТази седмица4351
mod_vvisit_counterТози месец37313
mod_vvisit_counterВсичко1183342
В момента има 171 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School