31.07.2021, 14:56 ч.


Банер
Големите събития на XX век Печат
Сряда, 21 Юни 2017 16:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 20 юни 2017г. в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, гр.Свищов се проведе представителната изява на групата по обучителни трудности по „История и цивилизация“ за X клас по проект „Твоят час“.

Участниците стартираха работата си по този проект през ноември 2016г. Целта на занятията е да подпомогне учениците при усвояване на знания и умения по История и цивилизация.

На изявата те показаха какво са научили като подготвиха и представиха презентацията си на тема „Големите събития на XXвек“. Чрез нея разказаха за двете световни войни и последиците от тях за Европа и света. Освен обаче историческите факти учениците бяха включили и любопитни и малко известни факти за събитията и исторически личности, участвали в тях, които са намерили, докато събирали материали за презентацията. Водещ на изявата бе Хюрай Чолакоолу.

На събитието присъстваха ученици, учители и служители на гимназията. Посланието на изявата може да бъде обобщено чрез една мисъл на английския философ Уилям Хазлит „Тези, които са във война с другите, не са в мир със себе си.“

Елза Божанова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School