09.08.2020, 06:14 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява по математика – 11 клас Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 21 Юни 2017 13:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 20.06.2017г се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика на ученици от 11 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тема на събитието беше „Приложение на знанията за тригонометрични функции при преобразуване на тригонометрични изрази”. Участниците в клуба демонстрираха придобитите от тях умения при решаването на задачи, свързани с преобразуване на изрази и доказване на тъждества.

Проектът „Твоят час” дава добра възможност на участниците да преодолеят обучителните си затруднения и да станат по уверени при придобиване на новите знания по предмета.

Ваня Димова

 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School