11.07.2020, 08:34 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява на клуб „Зелена светлина“ Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 08 Юни 2017 07:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 07.06.2017г. в професионалната гимназия се проведе представителна изява на клуб „Зелена светлина, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителят на клуба запозна гостите с необходимостта от използването на щадящи природата технологии и пестене на електрическа енергия. Акцент в работата на клуба бяха соларните технологии. Соларните технологии са технологиии на бъдещето, които не замърсяват околната среда. На вниманието на присъстващите гости бяха представени интересни идеи от България и света за соларната енергия. Накрая членовете на клуб Зелена светлина показаха техни предложения за соларна енергия, разделени на кътове.

инж. Елза Генчева,

ръководител на клуба

 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School