11.07.2020, 05:28 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява на клуб „Тенис на маса” Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 01 Юни 2017 09:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 31.05.2017г. в салона на училището се проведе турнир по тенис на маса. Това беше втора представителна изява на клуба, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на клуба е старши учител Ценко Ценков.

Учениците проявиха голям интерес и срещите преминаха много оспорвано. Право на участие в турнира имаха и ученици извън клуба. Поради големият брой участници схемата на турнира беше на елиминиране, като най-добрите продължиха напред.
Победител в турнира стана Асен Емилов от 11 б клас, който се наложи над Денис Алимов от 10 б клас. 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School