11.07.2020, 04:02 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява на клуб „География и икономика“ Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 31 Май 2017 15:35

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 30 май се проведе представителна изява на клуба по география и икономика при 10- ти клас, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководителят на клуба е старши учител Митко Бялков, който представи пред гостите на събитието – учители, ученици и административен персонал, темата „Изработване на електрона карта на най-важните жп линии в България”.

В началото бе проведено състезание между два отбора за решаване на електронни тестове, изработвани от учениците.

След обявяването и награждаването на победителите, учениците демострираха пред гостите уменията си да използват различни информационни технологии при изработването на електрони карти с най различни съдържания.

В края на изявата гости и участници изразиха своята удовлетвореност от възможностите, които предоставят електроните технологии за повишаване качеството на образователния процес.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School