11.07.2020, 01:33 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Втора представителна изява на клуб „Танци“ Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Събота, 13 Май 2017 21:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 12.05.2017г., празника на гимназията, се проведе втората представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Ели Иванова.

Да уважат празника на гимназията и изявата на учениците гости бяха г-н Генчо Генчев – кмет на Община Свищов, г-н Росен Маринов – директор на Дирекция „Култура”, г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование”, г-н Свилен Георгиев – ЕТ „Свилен Георгиев”, г-н Красимир Кирилов – „Кирилов Комерс” ООД, г-н Мирослав Боболов – управител на ресторант „Тромпет” и г-н Любомир Ламбев - управител на Автосервизи „Ексел“ ЕООД, учители, служители и ученици от гимназията.

Българските народни танци са изключително красиво изкуство. Българите се славят с уменията си като танцьори. Пъстрите костюми и завладяващата музика винаги предизвикват вулкан от емоции и бурни аплодисменти у зрителя. Неслучайно, българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на нашия народ. Характер, толкова различен в отделните части на България, но обединен от силата на духа и стремежа към свобода на българина. България е разделена на седем фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, пиринска, родопска и странджанска. В шопската фолклорна област изобилието на движения е най-голямо. Шопите танцуват с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. Точно това прави шопските танци най-трудни и едновременно красиви. Именно това предизвикателство приеха нашите танцьори под вещото и взискателно ръководство на г-жа Ели Иванова, като изпълниха хората „Луди млади” и „Шопски закачки”. Трудът и търпението в овладяването на танците бе наградено с аплодисментите на всички присъстващи на изявата.

Г-жа Веска Николова - директор на ПГЛПС, поздрави учениците от клуб "Танци" и връчи грамоти за активно участие.

Да отразят изявата беше поканена кабелна телевизия „Нове тв”. В заснимането на изявата се включиха и ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова
 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School