31.07.2021, 15:34 ч.


Банер
Посещение във фирма „Елимекс” - Лясковец Печат
Сряда, 26 Април 2017 20:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 26.04.2017г. група ученици, членове на клуб „Приложна електроника”  и клуб „Реклама и цифрова фотография”, сформирани по проект „Твоят час“ към ПГ по ЛПС, посетиха производствената  база на фирма „Elimex”Лясковец,  работеща в областта на електронното производство и търговия. Там учениците наблюдаваха съвременните техники и технологии в производството на изделия чрез печатен и SMD монтаж.

Във фирмата те имаха възможност да се запознаят с устройството и работата на машина за нанасяне на флюс, автоматичния робот, извършващ разпределянето, позиционирането и закрепването на SMD елементите върху печатната платка, както и последващото им спояване в тризонова пещ. С интерес наблюдаваха на електронен микроскоп дефектите в полупроводникова силициева пластина, използвана при производството на чипове, внедрявани в изделията на фирмата. Посещението бе отразено чрез снимков материал от членовете на клуб „Реклама и цифрова фотография”.

След това учениците от двата клуба посетиха град Велико Търново, където разгледаха историческите забележителности и архитектура в старинната част на града.

Пламен Енчев

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School