20.06.2021, 06:00 ч.


Банер
Първа представителна изява на клуб "Танци" Печат
Понеделник, 19 Декември 2016 12:26

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.12.2016г. се проведе първата представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Елка Иванова, известна в града със своята танцова формация “Радостина”.

В клуба участват четиринадесет момичета и момчета. Обучението започна на 16 ноември 2016 г. За кратко усвоиха основните елементи и движения от шопския и северняши край. В процеса на работата изучиха два танца от тези фолклорни области. Всички показаха усърдие и ентусиазъм, които демонстрираха на първата си изява. Таньорите се справиха блестящо на сцената и заслужиха овациите на публиката.

Гости бяха г-жа Веска Николова - директор ПГЛПС, г-жа Станка Койнова – заместник директор, учители, служители и ученици от гимназията.

Професията на таньора изисква не само талант, но и много труд и търпение, за да се овладее. Танцът предава история, тема, идея и настроение чрез поредица от стъпки, движения и жестове. Да участваш в танцова група пред жива публика е голямо изпитание. Постоянството в репетициите винаги бива възнаградено. Затова личната отговорност прераства в колективна и играе решаваща роля за крайния резултат.

Изявата беше отразена от ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School