31.07.2021, 15:35 ч.


Банер
Първа представителна изява на клуб "Фризьорство" Печат
Понеделник, 19 Декември 2016 12:26

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.12.2016г. се проведе първата представителна изява на клуб “Фризьорство”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Елена Димитрова, известна в града със своя фризьорски салон “Лени”.

В клуба участват петнадесет момичета и момчета. Обучението стартира на 16 ноември в оборудвано с необходимите инструменти и уреди помещение в сградата на гимназията. Учениците се запознаха с история на фризьорството, инструментите и електрическите уреди, продукти за грижа за косата и стилизиращи продукти, необходими за изготвянето на прически. В процеса на работата всички показаха усърдие и ентусиазъм, които демонстрираха на първата си изява. Изявата включваше дефиле на моделите под бурните аплодисменти на публиката.

Гости бяха г-жа Веска Николова - директор ПГЛПС, г-жа Станка Койнова – заместник директор, учители, служители и ученици от гимназията.

Професията на фризьора изисква не само талант, но и много труд и търпение, за да се овладее. Както във всяка друга професия, така и при тази, за да станеш добър и признат професионалист, се изисква желание за работа и упоритост, за да се развиваш в кариерата.

Изявата беше отразена от ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School