12.07.2020, 23:12 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Наследници на велика държава Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 17 Май 2018 10:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Това бе темата на представителната изява на групата за обучителни затруднения по история и цивилизация 11 клас, сформиран по проект „Твоят час“. Целта на проекта е преодоляване на затрудненията на учениците при подготовката им, повишаване на мотивацията им за учене чрез използване на индивидуална работа с малък брой ученици и развиване на умения за активна гражданска позиция в обществения живот. Работата на участниците започна в началото на ноември 2017г. Заниманията в часовете бе насочено към факти и събития, които обхващат цялата над 1300-годишна българска история.

Водещи на изявата бяха Милен, Хюрай и Севгюл.

Учениците подготвиха презентация, представяща българските владетели от хан Аспарух до последния български цар Борис ІІІ като избраха само тези, при които България е изживяла своя възход, за да докажат, че родината не е само териториални граници, а народ, култура, природа, език…и разбира се -  история.

И както казва българският писател Стефан Цанев: „Историята не е хладнокръвна хроника на минали събития, не е панихида на миналото, а камбана за будене на днешните съвести.“

Елза Божанова

 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School