12.07.2020, 06:28 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Втора представителна изява на клуб „Танци“ Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 16 Май 2018 15:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 15.05.2018г. се проведе втората представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Ели Иванова.

Изявата бе част от празничното изпращане на абитуриентите от випуск 2018 година. Участниците в клуба представиха традиционни български фолклорни танци, които бяха поздрав към всички присъстващи. С тяхното изпълнение допринесоха за празничната атмосфера. Непреходността на българските фолклорни ритми и майсторското изпълнение на нашите танцьори бяха интересни за присъстващите и наградени с много аплодисменти.

Абитуриенти, учители, служители и ученици се включиха в традиционното за нашия регион дунавско хоро.

 Ценка Петкова 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School