20.06.2021, 07:23 ч.


Банер
Представителни изяви на клубове по интереси Печат
Петък, 27 Април 2018 14:41

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 25.04.2018г. се проведе втората представителна изява на учениците от клубове „Фризьорство“, „Традиции и празници на етносите в България” и „Зная и умея да чертая”сформирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Под ръководството на Елена Димитрова – ръководител на клуб „Фризьорство“, младите таланти направиха демонстрация на абитуриентски и официални прически. Фризьорството е не само професия то е и изкуство, което включва усвояването на различни похвати и техники за подстригване, оформяне и подреждане на косата, изисква също и усет за съчетание на формата на лицето и цялостния силует на модела с подходящата прическа. Участниците в клуба показаха на присъстващите, че благодарение на професионализма своя ръководител и усърдието им вече притежават базови умения в професията.

В унисон с празничната атмосфера, която създадоха моделите на младите фризьори събитието продължи с подготвена от участниците в клуб „Традиции и празници на етносите в България” презентация на тема „Да празнуваме заедно”. Посредством нея участниците запознаха гостите с най-популярните български, турски, ромски, еврейски и арменски празници. Основната идея, която учениците искаха да популяризират бе, за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. За всички присъстващи участниците в клуба бяха приготвили традиционна турска баклава с локум и орехи.

Събитието продължи с презентация подготвена от участниците в клуб „Зная и умея да чертая", с която Николай Каишев и Николай Лазаров разказаха на гостите за изминатия път на клуба до завоюваните призови места на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” и класирането на момчета на областен и национален кръг на олимпиадата по техническо чертане. С успехите си участниците в клуба доказаха, че са постигнали поставените в началото на пътя цели - всеки участник да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от своите възможности, интереси и потребности, да развие своята логика и въображение при изчертаването на чертежи, да усвои знания и придобие умения с практическо приложение и не на последно място да усъвършенства уменията си за работа в екип. Госпожа Зорница Минчева благодари на своите възпитаници за положеното старание, усърдие и постоянство.

 Галя Недялкова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School