20.06.2021, 06:07 ч.


Банер
„Живеем заедно – празнуваме различията” Печат
Сряда, 31 Януари 2018 10:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 30 януари 2018 година се проведе първата представителна изява на клуб „Традиции и празници на етносите в България", работещ към СПГ „Алеко Константинов”- Свищов и сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Лиляна Димитрова.

Дейностите на клуба са насочени към опознаване на традициите и обичаите на различните етноси в България. Идеята ни е да се усвоят знания за обичаите и религиозните вярвания, разпространени в страната ни. Нашата цел е да се научим на добродетели като толерантност, гостоприемство, трудолюбие, уважение към семейството и рода и други ценности, наследени от нашите баби и дядовци.

Темата на изявата бе „Обреди и обичаи на българите”. Под формата на презентация учениците запознаха гостите с традициите, обичаите и празниците от Северняшкия край. Красива изложба представи вкусни кулинарни изделия от кухнята на Северна България.

Гости на събитието бяха г-н Росен Маринов – Директор на дирекция „Култура и културно наследство“, г-жа Ивелина Иванова – директор на Исторически музей - Свищов, г-жа Анатолия Тодорова – уредник в Исторически музей – Свищов, г-жа Веска Николова, г-жа Станка Койнова и г-жа Сребрина Лилова – съответно директор и заместник-директори на СПГ „Алеко Константинов“, учители, служители и ученици от гимназията.

Чрез изучаването на празниците на различните етнически общности в България се предизвиква интерес и желание у учениците за познание, уважение и толерантност към различните от тях. По този начин, подавайки ръка на различното дете, те могат върху стабилните основи на традициите да изградят новото лице на обществото.

Изявата бе отразена от кабелна телевизия „Нове ТВ” и клуб „Реклама и цифрова фотография”, сформиран по същия проект.

Лиляна Димитрова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School