15.07.2020, 07:06 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Първа представителна изява на клуб „Танци“ Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 14 Януари 2018 21:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 12.01.2018г., първият патронен празник на гимназията, се проведе първата представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Ели Иванова.

Да уважат празника на гимназията и изявата на учениците гости бяха  г-жа Ася Михайлова от ЦОП, г-жа Емилия Петкова от СУ „Николай Катранов“, г-жа Румяна Иванова - директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, г-жа Десислава Димитрова от ОУ „Филип Сакелариевич“, г-н Красимир Кирилов - представител на „Кирилов Комерс“, г-н Пламен Рафаилов - член на Обществения съвет към СПГ „Алеко Константинов“ и г-н Илиян Илиев - фирма „Паркети Илиев“, учители, служители и ученици от гимназията.

За своите гости учстниците от клуба бяха подготвили танца „Пъстра въртележка”. Те достойно защитиха името, под което ще танцуват вече – „Щастливеца”.

Г-жа Веска Николова - директор на СПГ, поздрави учениците от клуб "Танци" за тяхното вълнуващо изпълнение.

Да отразят изявата беше поканена кабелна телевизия „Нове тв”. В заснимането на изявата се включиха и ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School