15.07.2020, 11:52 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Втора представителна изява на клуб „Зелена светлина” Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 23 Юни 2017 17:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клуб „Зелена светлина” в магазин за електротехнически изделия „1002 стоки” гр. Свищов, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бяха представени най-новите LED електротехнически изделия, които са вече на българския пазар и предизвикват особен интерес в младите хора. Продавач - консултантът Красимир Дончев запозна присъстващите с основните артикули на LED изделия в актуалните каталози на фирмите производители. Учениците показаха свои предложения за използване на LED изделия. Всички се убедиха в предимствата на енергоспестяващите LED технологии.

инж. Елза Генчева, ръководител на клуба 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School