12.07.2020, 03:01 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Изява по БЕЛ – 9 клас Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 23 Юни 2017 18:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 22.06.2017г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по предмета Български език и литература с ученици от ІX-ти клас с ръководител г-жа Елена Николаева. Групата е сформирана по проект „Твоят час” BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на изявата беше „От Кирил и Методий ... до емотикона“, като акцентът беше изучаваният материал по български език и повишаване на грамотността сред младите хора. Участниците от групата представиха презентация, в която обърнаха специално внимание на българския правопис и граматика. След това под формата на игра участници и гости търсиха и поправяха грешки в писмени текстове от различни жанрове. Накрая учениците попълниха буквословица, в която бяха закодирани думите на Паисий „Българино, знай своя род и език!“.

Всички присъстващи участваха активно и с желание в предвидените занимания, като накрая стигнаха до извода, че грамотността и правилното писане не са специални умения. Те са качества, присъщи на всеки интелигентен човек.

Чрез включване в допълнителните занятия по български език и литература учениците повишиха своята езикова култура и мотивацията си за участие в образователния процес.

Елена Николаева

 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School