Здравейте! Днес е 24.11.2017, часът е 20:14

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Твоят час
Изява на клуб География - 11 клас Печат
Понеделник, 03 Юли 2017 10:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Представителното занятие на учениците от клуба по география и икономика при 11 клас, даде възможност на  гостите да се запознаят с придобитите знания и умения на учениците през годината. Участницити показаха направени от тях електрони уроци по темите: Дунавска равнина, Граници на Република България и Полезни изкопами. Демонстрирани бяха и електронни тестове, покриващи изпитното съдържание на матурите по география и икономика. Учениците изразиха задоволството си от работата в клуба през годината и увериха присъстващите, че използвайки компюпърни технологии за разработката на електронни уроци и тестове, се гарантира по-бързо и трайно заучаване на учебния материал. Ръководителят на клуба г-н Бялков благодари на участниците за положеното старание през годината и изрази увереност за постигане на по-високи резултати през следващата учебна година.

Митко Бялков
 
Изява по БЕЛ – 9 клас Печат
Петък, 23 Юни 2017 18:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 22.06.2017г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по предмета Български език и литература с ученици от ІX-ти клас с ръководител г-жа Елена Николаева. Групата е сформирана по проект „Твоят час” BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на изявата беше „От Кирил и Методий ... до емотикона“, като акцентът беше изучаваният материал по български език и повишаване на грамотността сред младите хора. Участниците от групата представиха презентация, в която обърнаха специално внимание на българския правопис и граматика. След това под формата на игра участници и гости търсиха и поправяха грешки в писмени текстове от различни жанрове. Накрая учениците попълниха буквословица, в която бяха закодирани думите на Паисий „Българино, знай своя род и език!“.

Всички присъстващи участваха активно и с желание в предвидените занимания, като накрая стигнаха до извода, че грамотността и правилното писане не са специални умения. Те са качества, присъщи на всеки интелигентен човек.

Чрез включване в допълнителните занятия по български език и литература учениците повишиха своята езикова култура и мотивацията си за участие в образователния процес.

Елена Николаева

 
Втора представителна изява на клуб „Зелена светлина” Печат
Петък, 23 Юни 2017 17:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клуб „Зелена светлина” в магазин за електротехнически изделия „1002 стоки” гр. Свищов, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бяха представени най-новите LED електротехнически изделия, които са вече на българския пазар и предизвикват особен интерес в младите хора. Продавач - консултантът Красимир Дончев запозна присъстващите с основните артикули на LED изделия в актуалните каталози на фирмите производители. Учениците показаха свои предложения за използване на LED изделия. Всички се убедиха в предимствата на енергоспестяващите LED технологии.

инж. Елза Генчева, ръководител на клуба 
Учим заедно в ПГ по ЛПС! Печат
Петък, 23 Юни 2017 13:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Темата „Учим заедно“ бе представена на 21.06.2017 г. в ПГ по ЛПС, където се проведе представителна изява, с която приключи дейността на групата за обучителни затруднения - Български език и литература. В групата участват ученици от X клас. Тя е сформирана по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.

Станислав Ликов от X „а“ клас представи авторова презентация върху изучения материал по време на проекта. Учениците демонстрираха знанията си чрез направената викторина. Те имаха възможност да работят с компютър. Така чрез прилагане на мултимедийни продукти се развиват комуникативни им умения и се повишава мотивацията им за учене.

На изявата присъстваха ученици от IX и X клас, учители от ПГ по ЛПС. Мероприятието уважи Детелина Ликова – майка на Станислав от X “а“ клас. Съдействие за обмяна на добри практики ни оказа Сдружение „Институт Перспективи“ - Любослав Лесичков от СУ „Николай Катранов“ и Сандра - Мария Хенриксон от СУ „Димитър Благоев“.

Като ръководител на групата споделих идеи от участието си във форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, организиран от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН. На финала гостите получиха списък на издания на ИБЕ и стикери от кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Целта бе да привлечем вниманието на ученици и родители към голямото значение на грамотността и образованието за развитието на обществото.

Веселина Владимирова


 
Подготвяме се за матура Печат
Четвъртък, 22 Юни 2017 19:21

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Това бе темата на представителната изява на групата по обучителни трудности по Български език и литература в XI клас. Тя се проведе в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, гр.Свищов на 22.06.2017г. Групата е създадена по проект „Твоят час“ и започва работата си през месец ноември 2016г. По време на заниманията си учениците препрочитаха текстовете, изучавани в часовете по литература и коментираха темите, героите и посланията им. Решаваха и тестове, чрез които упражняваха прилагането на книжовните норми в българския език.

На събитието присъстваха ученици, учители и служители на гимназията.

Участниците бяха подготвили презентация, която да представи авторите и произведенията, изучавани в XI клас, върху които са работили.

Водещи бяха Ердухан Александров и Кристиян Петев. С любопитни факти за поетите и писателите и занимателни въпроси към гостите завърши представянето на учениците.

Подготовката им за матура ще продължи и през следващата година и ако отново положат нужното старание и постоянство ще се справят успешно на предстоящата матура по БЕЛ.

Елза Божанова

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 12
Банер
Банер

Важни новини

Стипендии 2016-2017

Уважаеми ученици, Тук може да намерите критериите за допускане и класиране на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за получаване на стипендии за втори срок за учебната 2017-2018 година, съгласно Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. За повече информация тук


Колективът на СПГ "Ал. Константинов" - гр. Свищов * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School