17.02.2019, 07:17 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Новини
Училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”- 2018/2019 г. Печат
Четвъртък, 31 Януари 2019 00:00

На 23 януари 2019 година в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” се проведе училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето” – 2018/ 2019 година.

Целите на състезанието са да се стимулира развитието на научно-техническата мисъл; създаване на творчески и професионален контакт между учители и ученици от сродните професионални гимназии; сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса.
Според регламента на състезанието, трябва да участват ученици от професионални гимназии, учещи по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия” и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства".

Националното състезание протича в два кръга – училищен и национален. Заданията и за двата кръга се подготвят от комисия, ръководена от председателя на Фондация „Милен Григоров” – гр. Горна Оряховица, представител на ТУ – Русе и учители от ПТГ „Васил Левски” – гр. Горна Оряховица.

Училищният кръг на състезанието се състои от две части: тест и приложно-творческа задача. Тестът е с 20 въпроса, оценяващи знания и умения от учебните предмети техническо чертане, материалознание, техническа механика, електротехника и електроника, информационни технологии. В приложно-творческата задача трябва да се довърши чертеж и детайлиране по зададен чертеж. За участие в националния кръг на състезанието се класират учениците, които са получили на училищния кръг минимум 20 точки, като не по-малко от 15 точки са от теста и не по-малко 5 точки - от изпълнението на приложно-творческата задача.

Нашият класирал се ученик за Националното състезание е Николай Методиев от XII г клас, който се обучава по професия „Техник на транспортна техника” от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”. Той се подготвя от инж. Зорница Минчева.

Класиралият се ученик получи грамота и пожелание за достойно представяне на националния кръг, който ще се проведе и тази година в гр. Горна Оряховица на 08-09  март.


инж. Зорница Минчева
 
Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование Печат
Сряда, 30 Януари 2019 12:07

Водени от мотото на гимназията „Градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!” учителите от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” непрекъснато се стремят и търсят възможности за повишаване качеството на обучение и подобряване на материално-техническата база на училището. За да бъде привлекателно професионалното образование за младите хора са необходими допълнителни инвестиции за обновяване на базата на професионалните училища за учебно-практическо обучение.

Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ за четвърти път изпълнява проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 1 "Модернизиране на материалната база". Чрез него бяха обновени и снабдени със специализирано оборудване учебни кабинети, лаборатории и работилници в гимназията, в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии.

Проектът е на обща стойност 70 000,00 лева, от които осигурено съфинасиране от работодатели 10 190,00 лева. Партньори по проекта бяха следните стопански организации:

1. „КАЛЧЕВ-СМ” ООД
2. „СПЛЕНД ДИЗАЙН” ЕООД
3. „ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК” ООД
4. „ЕКСЕЛ” ЕООД
5. „РОБСОВ” ЕООД
6. „НОВЕ-ТЕРМ” ЕООД
7. „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ” ЕООД
8. ЕТ „СТЕФАН СЪБКОВ”;
9. ЕТ "ДЕНИЦА-ТОДОР ТОДОРОВ"
10. „ЛОРИЕН - 2018” ЕООД;
11. „ДЕНИ 003” ЕООД

Стопанските организации съфинансираха закупуването на част от обзавеждането за учебните работилници и осигуриха възможност за провеждане на практическо обучение в работна среда, създаваща условия на труд, отговарящи на реалните, във водещи в града ресторанти, автосервизи, предприятия и фирми.

Проектът включваше закупуване на нов учебен автомобил за учениците, които се обучават по професия „Техник по транспортна техника”, оборудване на нов компютърен кабинет със съвременни компютърни системи, дооборудване на работилницата по готварство с професионална готварска техника. За останалите професии, по които се извършва обучение в гимназията, беше закупено оборудване и обзавеждане, чрез което да се обновят учебните работилници на различните професионални направления.

Очакваните резултати от проекта са модернизирана учебно-техническа база, повишено качество на професионалната подготовка на ученици от всички професии и създадена пряка връзка между ученик и работодател.

СПГ „Алеко Константинов“ е училище, за което основна цел е предоставяне на качествено професионално образование на обучаващите се ученици, така че след дипломирането им успешно да се реализират на пазара на труда и да са конкурентоспособни с придобитите по време на обучението си знания и практически умения.


инж. Веска Николова - директор
 
Интересен учебен час Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 17 Януари 2019 19:14

СПГВ час по Информационни технологии свързахме два предмета в едно - Информационни технологии с Хидравлични машини.

В продължение на няколко учебни часа ние търсихме и събирахме информация за видовете компресори и помпи, принципите им на действие, приложението им в нашата бъдеща професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”.

Под ръководството на нашия преподавател инж. Веска Николова, която е и директор на гимназията ни, всеки ученик от нашата група изработи презентация. Темите сме ги разглеждали по специалния ни предмет Хидравлични машини, с преподавател инж. Зорница Минчева, която е и нашия класен ръководител. Търсейки информация в различни специализирани сайтове, ние обогатихме нашите знания.

Всеки от нас представи презентацията си пред г-жа Николова, г-жа Минчева и групата. Отговаряхме на зададените ни въпроси и оценявахме работата си.

Всички бяхме доволни от интересно протеклия час и убедени, че трябва да се прави връзка между различни предмети за да станем добри бъдещи специалисти.


Любомир Валентинов, ученик от Ха клас

 
Патронен празник на СПГ „Алеко Константинов“ Печат
Сряда, 16 Януари 2019 23:00

На 14 януари 2019г. СПГ отбеляза 156 години от рождението на своя патрон Алеко Константинов. Един човек с много лица: общественик, адвокат, пътешественик, писател… Сам се бе нарекъл Щастливеца, но имаше най-нещастната съдба, както жизнена, така и литературна.
За втора година учениците от Свищовската професионална гимназия отдават почит на патрона си.

Тържеството започна под звуците на химна на Република България и „Тих бял Дунав“ с внасяне на знамето на училището.

Да споделят приятните емоции от събитието наши гости бяха: г-жа Анелия Димитрова - Заместник-кмет на Община Свищов, г-н Росен Маринов - Директор Дирекция „Култура и културно наследство“, Станислава Йорданова – главен експерт „Култура и връзки с обществеността“, партньори на гимназията от биснеса - Стефан Събков, Илиян Илиев и Стефан Калчев; доц. Христо Сирашки – директор на ЦПО към СА „Д.А.Ценов“, Татяна Друмева – секретар на ЦПО, Невена Самоковлиева, Игнат Ангелов, представители от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, СУ „Н. Катранов“ и СУ „Цв. Радославов“.

По традиция думата бе дадена на директора на училището г-жа Веска Николова за тържествено слово. Тя поздрави учители, ученици и служители и благодари на всички гости, които са уважили празника и изпратили поздравителни адреси. В своето словото г-жа Николова говори за проектите, спечелени от училището и подновената материалната база на гимназията.

Поздравления поднесоха г-жа Анелия Димитрова и г-н Христо Сирашки.
Празникът на гимназията бе повод през седмицата да се проведат различни мероприятия, посветени на патрона ни Алеко Константинов. С грамоти и материални награди бяха удостоени учениците с отличен успех и заелите призови места в състезанията по професии и вътрешноучилищен турнир по тенис на маса.

За активна педагогическа дейност и принос в утвърждаването авторитета на училището с грамоти бяха удостоени учителите Лиляна Димитрова, Йонка Петрова и Елза Божанова.

След изпращане на училищното знаме тържеството продължи с концерт, в който участваха певиците на СПГ – Мелек, Гергана и Вера, които изпълниха народните песни „Притури се планината“ и „Край реката“, както и песента „Аз искам“ от филма „Революция Z“.

Отново наши гости бяха групата за Хип-хоп към Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ с ръководител Надя Йорданова и хореограф Кибар Мустафова и фолклорен танцов състав към Арт център „Твореца” – Свищов с ръководител и хореограф Явор Узунов.

Наградата за изпълнителите бяха бурните аплодисментите на публиката.
Празникът приключи с отчитане на резултатите от изпълнението на проекта “Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование” по Национална програма на МОН. 

Елза Божанова 
Състезания по професии - 2019 г. Печат
Понеделник, 14 Януари 2019 17:08

В рамките на програмата по случай отбелязването на патронния празник на СПГ „Алеко Константинов“ –  8-14 януари 2019 г. се проведоха за пореден път Състезания по професии, резултатите от които са, както следва:

На 8.01.2019 г. се проведе състезание в работилницата по топлотехника с учениците от XIIа по професия „Монтьор на енергийни съоръжения“ на тема „Топлотехник съм - зная и мога“. Учениците имаха за задание да изпразнят, вакуумират и да напълнят хладилна инсталация с фреон. На първите три места се класираха Станислав Ликов, Ивелин Йосифов и Милен Марков.

На 9.01.2019 г. в работилница по готварство се състезаваха ресторантьорите от XI и XII клас,  професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”. Кулинарите от кошница с хранителни продукти приготвяха основно ястие в две порции с подходяща към него гарнитура или сос. Сервитьорите трябваше да заредят маса с два куверта (места), съответстващи на менюто на готвачите. В категорията: „Най-добър млад готвач“ се класираха Василена Димитрова (XIб), Звездомир Здравков (XIIб) и Николай Атанасов (XIб), а в категория „Най-добър млад сервитьор“ на 1-во място е Надя Игнатова (XIб), на 2-ро - Илия Димитров (XIб), а 3-то място се поделя между Йоана Караиванова и Йовка Здравкова от XIIб.

На 9.01.2019 г.  в дърводелска работилница се проведе състезание на учениците от VIIIа, професия „Техник-технолог в дървообработването“ на тема: „Работа с ръчни инструменти“. Учениците демонстрираха умения за работа с ръчни инструменти - засичане по права и крива линия с длето. Първите три места заеха Стоян Йорданов, Димитър Димитров и Радослав Николаев.

На 9.01.2019 г. в електротехническата работилница се проведе състезание по професии на тема "Звънчева инсталация". В състезанието участваха ученици от VIIIа клас, професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". Учениците трябваше сами да изберат необходимите елементи и подходящите проводници за изработване на електрическата схема. Целта на задачата беше учениците правилно да изработят схемата. Огромна радост предизвика у участниците и гостите прозвъняването на електрическите инсталации. На 1-во място се класира Николай Дойков, на 2-ро място е Светлин Ботев и на 3-то място е Роберто Караиванов.

На 10.01.2019 г. в електротехническата работилница се проведе състезание по професии на тема "Силова инсталация". В състезанието участваха ученици от 11а клас, професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации". Целта на учениците беше правилно да изработят схемата за максимално кратко време. На 1-во място се класира Николай Каишев, на 2-ро място е Светослав Богомилов и на 3-то място е Николай Лазаров.

На 10.01.2019 г. дърводелска работилница се проведе състезание на учениците от XIа клас по професия „Оператор в дървообработването“ на тема: „Сглобяване на корпусна мебел“. Учениците демонстрираха уменията си в сглобяването на шкаф. Първите три места заеха Ивелин Игнатов, Стефан Стефанов и Кристиян Маринов.

На 10.01. 2019 г. в шивашка работилница се преведе състезание на учениците Xа и XIб клас по професии „Моделиер-технолог на облекло“ и „Оператор в производството на облекло“. Учениците проектираха (конструиране, моделиране, скрояване) и изработваха джоб с шев. На първите три места се класираха Ивана Папуркова, Невин Ремзиева и Валентина Игнатова от Xа клас.

На 10.01.2019 г. в корпус №2 на ул.”Трети март”-74 се преведе състезание на учениците от IXа и XIIг по професия „Техник по транспортна техника" на тема: „Най-добър млад автомонтьор“. Състезанието протече в два кръга. В първи кръг автомонтьорите положиха писмен тест с 20 въпроси, а във втори кръг решаваха листовка, с която да премерят знанията си за Правилника и Закона за движение по пътищата с 45 въпроса. В крайното класиране първите три места заеха Найден Алексиев (IXа), Петър Димитров (XIIг) и Иван Василев (IXа).

На 11.01.2019 г. се проведе  състезание по приложна електроника „Аз знам и мога” с ученици от IX клас , специалност „Компютърна техника и технологии”. Състезанието  включва изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема. Печатната платка и електронните елементи, комплектувани като КИТ-набори, бяха закупени предварително със средствата за обучение, предвидени в бюджета на гимназията. Учениците се справиха много добре с изпълнението на задачата, като показаха съобразителност и креативност. Победители в състезанието са Юлиян Георгиев – 1-во място, Красимир Николаев – 2-ро и Дейвид Георгиев – 3-то.

В рамките на Програмата по случай патронния празник на 10.01.2019 г. във физкултурния салон се проведе и едно спортно състезание. В турнира по тенис на маса за ученици VIII - XII клас първо място зае Илиан Димитров от XIIб.

Ръководството на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” благодари на учениците и техните ръководители за положените усилия и достойното представяне на училището.

Константин Байрактаров

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 82


Банер
Банер
Банер

Важни новини

Прием 2018 - 2019

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

Свищов

ОБЯВЯВА

прием за учебна

2018 - 2019 година

За повече информация тук


СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в СПГ "Ал. Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2084.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес262
mod_vvisit_counterВчера902
mod_vvisit_counterТази седмица6826
mod_vvisit_counterТози месец17531
mod_vvisit_counterВсичко1022589
В момента има 131 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School