15.07.2020, 01:53 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка Печат
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

Елза Божанова Николаева

Председател на методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Учител по български език и литература и история

Специалност: Български език и литература, История

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - II ПКС - Български и литература


КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:


1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Веселина Стефанова Владимирова
Длъжност
- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Първа специалност:

Квалификация: Филолог учител

Специалност: Български език и литература

Втора специалност:

Квалификация: Психолог в учебно заведение и преподавател по психология

Специалност: Психология

Професионална квалификация:
Софийски университет - ДИУУ - гр. София - I ПКС - Български и литература


2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Еленка Асенова Николаева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител

Специалност: Български език и литература, Руски език

Професионална квалификация:

Придобиване на нова професионална квалификация: Английски език и  литература - СУ "Св. Климент Охридски"

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Български и руски език


Цветелина Иванова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист - счетоводител

Специалност: Счетоводство и контрол

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология

Професионална квалификация:

СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Педагогическа правоспособност - Учител по икономика

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Английски език


Даниела Иванова Минзилева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси и кредит

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология


3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ваня Тотева Димова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Преподавател математика

Специалност: Математика


инж. Ценка Йорданова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Информатик

Специалност: Информатика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по електроснабдяване и електрообзавеждане

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - информатика и информационни технологии


инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - информатика и информационни технологии


4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ


Константин Георгиев Байрактаров

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ

Специалност: Философия

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист-информатик

Специалност: Икономическа информатика

Професионална квалификация:

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по предметите от философския цикъл

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - Информатика и информационни технологии


Митко Николаев Бялков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Преподавател по история и география

Специалност: История и география


Йонка Тервелова Петрова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Икономическа педагогика

Професионална квалификация:

Преподавател по икономика и география


5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Янка Димитрова Михайлова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" – Шумен

Квалификация: Учител

Специалност: Биология и Химия

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" – Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Стопански и финансов контрол

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Биология и химия


Соня Андреева Дечева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Химикотехнологичният и металургичен университет- София

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Химични технологии

Професионална квалификация:

Учител по химия и химични технологии


инж. Диана Великова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Университет по архитектура строителство и геодезия – София

Квалификация: Строителен инженер

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" – Шумен

Квалификация: Учител

Специалност: Физика и математика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по промишлено и гражданско строителство


Айтен Шабанова Еминова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив

Професионална квалификация: Учител по математика, информатика и информационни технологии

Образование: Висше-бакалавър - ИНПУ "Любен Каравелов" - Кърджали

Професионална квалификация: Учител по физика, математика и физическо възпитание


инж. Татяна Любомирова Василева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Тракийски университет – Стара Загора

Квалификация: Зооинженер

Специалност: Технолог на мляко и млечни продукти

Професионална квалификация: Тракийски университет – Стара Загора, учител по биология


6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

инж. Ценко Борисов Ценков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Технология на органичния синтез и горивата

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висше-магистър - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас - Педагогическа правоспособност - Учител

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - физическо възпитание


инж. Емил Ангелов Иванов

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) - Пловдив

Квалификация: Инженер-хранително вкусова промишленост

Специалност:

Образование:

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висш хранителен институт - Габрово - педагогическа правоспособност


 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2008.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес133
mod_vvisit_counterВчера1735
mod_vvisit_counterТази седмица3486
mod_vvisit_counterТози месец20343
mod_vvisit_counterВсичко1757181
В момента има 273 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School