09.08.2020, 05:34 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Учителски колектив
Главен учител Печат
Оценка на читателите: / 18
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 05 Август 2011 17:04

инж. Минко Христов Николов


Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност
Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Техника и технология на текстила и облеклото

 
Педагогически съветник Печат
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 07 Ноември 2014 21:59

Галя Стефанова Недялкова


Длъжност - Педагогически съветник

Образование:

Висше-бакалавър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ – учител

Специалност: Философия

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по география и икономика

Специалност: География и икономика

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - IV ПКС - Философия

 
Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка Печат
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

Елза Божанова Николаева

Председател на методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Учител по български език и литература и история

Специалност: Български език и литература, История

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - II ПКС - Български и литература


КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:


1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Веселина Стефанова Владимирова
Длъжност
- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Първа специалност:

Квалификация: Филолог учител

Специалност: Български език и литература

Втора специалност:

Квалификация: Психолог в учебно заведение и преподавател по психология

Специалност: Психология

Професионална квалификация:
Софийски университет - ДИУУ - гр. София - I ПКС - Български и литература


2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Еленка Асенова Николаева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител

Специалност: Български език и литература, Руски език

Професионална квалификация:

Придобиване на нова професионална квалификация: Английски език и  литература - СУ "Св. Климент Охридски"

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Български и руски език


Цветелина Иванова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист - счетоводител

Специалност: Счетоводство и контрол

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология

Професионална квалификация:

СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Педагогическа правоспособност - Учител по икономика

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Английски език


Даниела Иванова Минзилева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси и кредит

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология


3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ваня Тотева Димова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Преподавател математика

Специалност: Математика


инж. Ценка Йорданова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Информатик

Специалност: Информатика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по електроснабдяване и електрообзавеждане

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - информатика и информационни технологии


инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - информатика и информационни технологии


4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ


Константин Георгиев Байрактаров

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ

Специалност: Философия

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист-информатик

Специалност: Икономическа информатика

Професионална квалификация:

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по предметите от философския цикъл

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - Информатика и информационни технологии


Митко Николаев Бялков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Преподавател по история и география

Специалност: История и география


Йонка Тервелова Петрова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Икономическа педагогика

Професионална квалификация:

Преподавател по икономика и география


5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Янка Димитрова Михайлова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" – Шумен

Квалификация: Учител

Специалност: Биология и Химия

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" – Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Стопански и финансов контрол

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Биология и химия


Соня Андреева Дечева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Химикотехнологичният и металургичен университет- София

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Химични технологии

Професионална квалификация:

Учител по химия и химични технологии


инж. Диана Великова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Университет по архитектура строителство и геодезия – София

Квалификация: Строителен инженер

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" – Шумен

Квалификация: Учител

Специалност: Физика и математика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по промишлено и гражданско строителство


Айтен Шабанова Еминова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив

Професионална квалификация: Учител по математика, информатика и информационни технологии

Образование: Висше-бакалавър - ИНПУ "Любен Каравелов" - Кърджали

Професионална квалификация: Учител по физика, математика и физическо възпитание


инж. Татяна Любомирова Василева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Тракийски университет – Стара Загора

Квалификация: Зооинженер

Специалност: Технолог на мляко и млечни продукти

Професионална квалификация: Тракийски университет – Стара Загора, учител по биология


6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

инж. Ценко Борисов Ценков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Технология на органичния синтез и горивата

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висше-магистър - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас - Педагогическа правоспособност - Учител

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - физическо възпитание


инж. Емил Ангелов Иванов

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) - Пловдив

Квалификация: Инженер-хранително вкусова промишленост

Специалност:

Образование:

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висш хранителен институт - Габрово - педагогическа правоспособност


 
Методическо обединение на учителите по професионална подготовка Печат
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

инж. Зорница Ангелова Минчева

Председател на методическо обединение на учителите по професионална подготовка

Длъжност - Старши учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - Варна

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Технология на металите и металообработваща техника

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по Технология на металите и металообработваща техника

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Технология на металите и металообработваща техника


ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛНОСТИ:


1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

инж. Елза Генчева Николаeва

Длъжност - Старши учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по електроснабдяване и електрообзавеждане

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроснабдяване и електрообзавеждане


инж. Анатолий Митков Парашкевов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Електротехника

Образование:

Висше-бакалавър- Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроенергетика и електрообзавеждане


2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ


инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Техника и технология на текстила и облеклото


3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО


Николай Любенов Николаев 

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация:

Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


Калушко Любенов Николаев

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация:Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


4. СТРОИТЕЛСТВОинж. Диана Великова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Университет по архитектура строителство и геодезия - София

Квалификация: Строителен инженер

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Учител

Специалност: Физика и математика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по промишлено и гражданско строителство

 

5. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ


Лиляна Любомирова Димитрова

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Аграрна икономика

Образование:

Висше-магистър - Университет по хранителни технологии - Пловдив

Квалификация: Туризъм

Специалност: Туризъм

Професионална квалификация:

СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Педагогическа правоспособност


Ивелина Великова Енчева

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование:

Висше-професионален бакалавър - ИЕ - Силистра

Квалификация: Специалист по ЕТМ

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на продуктите за обществено хранене


инж. Анета Владимирова Тодорова

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на храната и обществено хранене

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Тракийски университет, факултет Техника и технологии - Ямбол

Квалификация: иженер технолог

Специалност: Технология на храните

Професионална квалификация:

Шуменски университет - ДИКПО - IV ПКС


6. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

Тони Христов Вързалов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование:

Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител - специалист по транспорт

Специалност: Автотранспортна техника


Илиян Атанасов Ирманов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Счетоводство и контрол

Образование:

Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Автотранспортна техника


 
Методическо обединение на възпитателите Печат
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

Калушко Любенов Николаев

Председател на методическо обединение на възпитателите

Длъжност - Възпитател
Образование:
Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен
Квалификация: Учител
Специалност: Механична технология на дървесината
Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


инж. Тереза Емилова Пенчева

Длъжност - Старши възпитател

Образование:

Висше-магистър - Университет по архитекрура, строителство и геодезия - София

Квалификация: Строителен инженер

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност


Детелина Димитрова Кинова

Длъжност - Старши възпитател

Образование:

Висше-магистър - МЕИ "В. И. Ленин" - Москва

Квалификация: Инженер-физик и топлоенергетик

Специалност: Атомни електроцентрали и установки

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - Методика на обучението


Елмира Божинова Георгиева

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Статистика и иконометрия

Професионална квалификация:

Учител по икономически дисциплини, педагогическа правоспособност - СА "Д. А. Ценов" - Свищов


Елена Дакова Йорданова

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново

Квалификация: Социален педагог

Специалност: Социална педагогика


 

Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

imgp2122_11.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес416
mod_vvisit_counterВчера1850
mod_vvisit_counterТази седмица13968
mod_vvisit_counterТози месец15833
mod_vvisit_counterВсичко1804812
В момента има 287 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School