24.09.2023, 16:50 ч.


Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Ресторантьор" Специалност "Кетъринг" Печат
Понеделник, 10 Януари 2022 00:00
 

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)


XII клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Маркетинг в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

Организация и технология на кетърингови събития

Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга

Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в кетъринга

Учебна практика по сомелиерство и барманство

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по Европейски кухни


       

      Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School