24.05.2024, 20:22 ч.


Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Готвач" Печат
Понеделник, 10 Януари 2022 00:00
 

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)


VIII клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Технологично обзавеждане

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга


IX клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Отчетност и работа с документи

Специфична професионална подготовка

Кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Технология на кулинарната продукция

Сервиране

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

Учебна практика по сервиране


X клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по технология на кулинарната продукция


XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специализиран софтуер

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Организация на обслужването в ресторанта

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Барманство

Учебна практика по барманство

       

      Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School