24.09.2023, 16:53 ч.


Изпитни програми по ООП за самостоятелна форма на обучение (СФО) за ученици в XII клас Печат
Понеделник, 10 Януари 2022 00:00
 

Изпитни програми по общообразователна подготовка за ученици в XII клас

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

   1. Български език и литература
   2. Български език и литература - разширена подготовка
   3. Чужд език – Руски език
   4. Математика
   5. Гражданско образование
    

   Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School