24.05.2024, 20:06 ч.


Професионално обучение по по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” Печат
Сряда, 26 Септември 2012 00:00
euro

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

esf

 

ВАЖНО!!!  

Стартира нова сесия по ОП РЧР, 

Схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

от

15 октомври 2012 година  

до 2 ноември 2012 година, включително

във всички Дирекции бюра по труда.  

ВАЖНО!!!

 

ВАЖНО!!! За наети по трудово правоотношение и самонаети лица. ВАЖНО!!! 


Вие работите, но искате да усвоите друга професия?

Вие искате да получите БЕЗПЛАТНО професионална квалификация? 

 

Можете още сега да се възползвате като се включите напълно БЕЗПЛАТНО в обучение с ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО – СВИЩОВ

е в списъка на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Ние Ви предлагаме обучение по следните професии:

imag0124_web imgp1523_web

 

РЕСТОРАНТЬОР

ГОТВАЧ

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СТРОИТЕЛ

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

ЗАВАРЧИК 

ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО


dsci0656 dsci0602_web dsci0611


Къде ще се провеждат обученията? 

Обученията се провеждат в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов, в собствена материална база на училището от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за обучение на възрастни.

 

Кой може да се обучава срещу ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”? 

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

 

Какво представляват ваучерите за обучение?

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение. Името на притежателя се посочва на ценната книга. Едно и също лице има право да получи само един ваучер за професионално обучение и само един ваучер за обучение по ключова компетентност в рамките на периода на действие на ОП “РЧР” 2007-2013 г. Номиналната стойност на ваучерите са от 250 до 1800 лв., в зависимост от вида на обучението.

 

Колко ще продължи обучението?

Обучението се провежда във вечерна, дневна, съботно-неделна или комбинирани между тях форми на обучение. Продължителността е в зависимост от необходимия брой часове, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 

Какъв е редът за кандидатстване и получаване на ваучери? 

Ако изберете обучение от списъка на курсовете, организирани от нас, свържете се, за да получите безплатна консултация за избрания от Вас курс и подайте ЗАЯВЛЕНИЕ в Дирекция „Бюро по труда”

 

Новата сесия стартира от

15 октомври 2012 година

до 2 ноември 2012 година, включително

във всички Дирекции бюра по труда.

 

Документите за кандидатстване (заявление и декларация) по схема “Аз мога повече” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. За повече информация - тук. 

 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КРАЙНИЯ СРОК!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! 

 

Професионално обучение

Професионално направление

Професия

Специалност

522 Електротехника и енергетика  

522020 Електромонтьор

5220210 Електрически инсталации - 660 уч. ч.

5220210 Електрически инсталации – за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220409 Топлотехника - 660 ч.

5220409Топлотехника - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

542040 Моделиер – технолог на облекло

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - 960 ч.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - за част от професия по трета квалификационна степен – 600 уч. ч.

542050 Оператор в производството на облекло

5420501 Производство на облекло от текстил - 660 ч.

5420501 Производство на облекло от текстил - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

542090 Работник в производството на облекло

5420901 Производство на облекло - 300 ч.

5420901 Производство на облекло - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

542110 Шивач

5421101 Шивачество - 300 ч.

5421101 Шивачество - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

543020 Оператор в дървообработването

5430201 Производство на мебели - 660 ч.

5430201 Производство на мебели - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

5430203 Производство на тапицирани изделия - 660 ч.

5430203 Производство на тапицирани изделия - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

543090 Работник в дървообработването

5430902 Производство на тапицирани изделия - 300 ч.

5430902 Производство на тапицирани изделия - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

5430906 Производство на мебели - 300 ч.

5430906 Производство на мебели - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

521 Машиностроене, металообработване и металургия 

 

521090 Заварчик

5210901 Заваряване - 300 ч.

5210901 Заваряване - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

582 Строителство 

 

582030 Строител

5820305 Мазилки и шпакловки - 660 ч.

5820305 Мазилки и шпакловки - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

5820306 Вътрешни облицовки и настилки - 660 ч.

5820306 Вътрешни облицовки и настилки - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

5820307 Външни облицовки и настилки - 660 ч.

5820307 Външни облицовки и настилки - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

5820309 Бояджийски работи - 660 ч.

5820309 Бояджийски работи - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

582040 Строител - монтажник

5820403 Сухо строителство - 660 ч.

5820403 Сухо строителство - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

582080 Помощник в строителството

5820801 Основни и довършителни работи - 300 ч.

5820801 Основни и довършителни работи - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

811 Хотелиерство, Ресторантьорство и кетеринг

811060 Ресторантьор

 

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - 960 ч.

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - за част от професия по трета квалификационна степен – 600 уч. ч

811070 Готвач 

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - 660 ч.

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - за част от професия по втора квалификационна степен – 300 уч. ч.

811090 Работник в заведенията за хранене и развлечение 

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение -300 ч.

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.

8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение- 300 ч.

8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение - за част от професия по първа квалификационна степен – 200 уч. ч.


 

Адрес: 5250 гр. Свищов,  ул. "Искър" 19
(  0631/60 812; ( 0631/60 851 

Web сайт: www.pglps-svishtov.com   E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ВАЖНО!!! За наети по трудово правоотношение и самонаети лица. ВАЖНО!!! 

 

 

Вие работите, но искате да се усвоите друга професия?

Вие искате да получите БЕЗПЛАТНО професионална квалификация? 

 

Можете още сега да се възползвате като се включите напълно БЕЗПЛАТНО в обучение с ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО – СВИЩОВ

е в списъка на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Ние Ви предлагаме обучение по следните професии:

РЕСТОРАНТЬОР

ГОТВАЧ

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СТРОИТЕЛ

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

ЗАВАРЧИК 

ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

 

Къде ще се провеждат обученията? 

Обученията се провеждат в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов, в собствена материална база на училището от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за обучение на възрастни.

 

Кой може да се обучава срещу ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”? 

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

 

Какво представляват ваучерите за обучение?

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение. Името на притежателя се посочва на ценната книга. Едно и също лице има право да получи само един ваучер за професионално обучение и само един ваучер за обучение по ключова компетентност в рамките на периода на действие на ОП “РЧР” 2007-2013 г. Номиналната стойност на ваучерите са от 250 до 1800 лв., в зависимост от вида на обучението.

 

Колко ще продължи обучението?

Обучението се провежда във вечерна, дневна, съботно-неделна или комбинирани между тях форми на обучение. Продължителността е в зависимост от необходимия брой часове, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 

Какъв е редът за кандидатстване и получаване на ваучери? 

Ако изберете обучение от списъка на курсовете, организирани от нас, свържете се, за да получите безплатна консултация за избрания от Вас курс и подайте ЗАЯВЛЕНИЕ в Дирекция „Бюро по труда” – до 30 септември 2011г.

Документите за кандидатстване (заявление и декларация) по схема “Аз мога повече” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. Изтеглете сега документи за кандидатстване  по схема “Аз мога повече”!

 

 

 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КРАЙНИЯ СРОК!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО СИ! 

 

Професионално обучение

Професионално направление

Професия

Специалност

522 Електротехника и енергетика

522020 Електромонтьор

5220210 Електрически инсталации - 660  ч.

5220211 Електродомакинска техника - 660 ч.

522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220409 Топлотехника - 660 ч.

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

542040 Моделиер – технолог на облекло

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - 960 ч.

542050 Оператор в производството на облекло

5420501 Производство на облекло от текстил - 660 ч.

542090 Работник в производството на облекло

5420901 Производство на облекло - 300 ч.

542110 Шивач

5421101 Шивачество - 300 ч.

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

543020 Оператор в дървообработването

5430201 Производство на мебели - 660 ч.

5430203 Производство на тапицирани изделия - 660 ч.

543090 Работник в дървообработването

5430902 Производство на тапицирани изделия - 300 ч.

5430905 Производство на врати и прозорци - 300 ч.

5430906 Производство на мебели - 300 ч.

521 Машиностроене, металообработване и металургия

521090 Заварчик

5210901 Заваряване - 300 ч.

582 Строителство

582030 Строител

5820303 Армировка и бетон  - 660 ч.

5820304 Зидария  - 660 ч.

5820305 Мазилки и шпакловки - 660 ч.

5820306 Вътрешни облицовки и настилки - 660 ч.

5820307 Външни облицовки и настилки - 660 ч.

5820309 Бояджийски работи - 660 ч.

582040 Строител - монтажник

5820403 Сухо строителство - 660 ч.

582080 Помощник в строителството

5820801 Основни и довършителни работи - 300 ч.

811 Хотелиерство, Ресторантьорство и кетеринг

811020 Администратор в хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството -960 ч.

811030 Камериер

8110301 Хотелиерство -300 ч.

811060 Ресторантьор

8110603 Кетеринг - 960 ч.

811070 Готвач

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - 660 ч.

811080 Сервитьор-барман

8110801 Обслужване на заведенията в обществено хранене - 660 ч.

811090 Работник в заведенията за хранене и развлечение

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение -300 ч.

8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение- 300 ч.

 

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School