18.07.2024, 05:50 ч.


Втора изява на клуб „Роботика и програмиране“ Печат
Сряда, 12 Февруари 2020 14:33

                               


На 14.07. се проведе втората представителна изява на клуб „Роботика и програмиране“ с ръководител инж. Пламен Енчев, по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата беше организирана като изложба–демонстрация на видовете роботи, сглобявани, програмирани и настройвани от учениците през учебната година. Бе демонстриран Zumo-робот, програмиран като Line-Tracer, следващ сложна непрекъсната линия. Другият робот, който предизвика интерес, бе робота на Makeblock – mBot.Той има възможност да бъде управляван с Bluetooth, да избягва препятствия, да следва линия и да възпроизвежда мелодия, кодирана чрез приложение /пиано/ на смартфон. Другият робот беше роботизирана ръка RobotARMforPi. Тя е изградена от четири сервомашини и също се управлява със специализиран софтуер за смартфон.

инж. Пламен Енчев,

ръководител на клуба
 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School