28.09.2020, 14:21 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Анкета за проект УСПЕХ за 2014-2015 година


В каква извънкласна форма по проект "УСПЕХ" бихте се включили?
no image

Уважаеми ученици,

Тази анкета цели да проучи вашите интереси за сформиране на клубове за извънкласни и извънучилищни дейности по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” през учебната 2012-2013 година в ПГ по лека промишленост и строителство.

Вашето мнение е важно за нас, за да сформираме клубове за извънкласни и извънучилищни дейности, които да отговарят на вашите желания.

Желаете ли да участвате в група за извънкласна форма на обучение?*
Да
Не
В кой от посочените клубове имате желание да участвате?*
Изберете само един - този, който в най-голяма степен съответства на вашето желание.
" Зелена алтернатива", ръководител: инж. Зорница Минчева
" Зелена светлина", ръководител: инж. Елза Генчева
"Пътешествие с нож и вилица по света", ръководител: Ивелина Енчева
"Балканска кухня", ръководител: Анета Владимирова
"Здраве", ръководител: Янка Михайлова
"Футбол", ръководител: инж. Ценко Ценков
"Театрално студио", ръководител: Елза Божанова
"Млад журналист", ръководител: Веселина Владимирова
"Матрьошка", ръководител: Еленка Николаева
"Архитектурно макетиране", ръководител: Димитър Митев
"Задруга на майсторите", ръководител: Калушко Николаев
"Гурмино", ръководител: Лиляна Димитрова
"Фризьорство", ръководител: Софияния Тодорова Лачева
"Реклама и цифрова фотография", ръководител: инж. Ценка Петкова
Друг. Посочете! :  
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School