27.06.2019, 03:44 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ


Резултати от проучването
1. В твоето училище какво правят децата, които тормозят други деца?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
блъскат, удрят другите деца; x 14.62% 31
заплашват ги; x 13.68% 29
обиждат ги, псуват ги, измислят им неприлични прякори; x 20.28% 43
дразнят ги; x 14.62% 31
взимат им от нещата; x 8.02% 17
говорят зад гърба им, разпространяват за тях неверни неща, клюки; x 11.79% 25
изнудват ги; x 4.25% 9
настройват другите деца срещу тях; x 8.02% 17
искат им пари; x 3.30% 7
друго (посочи какво): x 1.42% 3
Общо Отговорили : 57

2. Къде се случва децата да бъдат тормозени?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
в класната стая; x 23.29% 34
по коридорите; x 26.71% 39
в тоалетните; x 8.90% 13
пред бюфета; x 4.11% 6
на двора на училището; x 23.97% 35
на улицата; x 8.22% 12
в квартала, пред блока; x 3.42% 5
на друго място (посочи къде): x 1.37% 2
Общо Отговорили : 53

3. Случвало ли се е досега теб да те тормозят през тази учебна година?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 60.38% 32
не. x 39.62% 21
Общо Отговорили : 53

4. Ако ти се е случвало да те тормозят през тази учебна година, колко често?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
всеки ден; x 22.64% 12
няколко пъти през седмицата; x 18.87% 10
веднъж седмично; x 13.21% 7
един път през месеца; x 5.66% 3
по-рядко от един път през месеца; x 7.55% 4
досега не се е случвало да ме тормозят. x 32.08% 17
Общо Отговорили : 53

5. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
от твоя клас; x 35.71% 25
от други класове; x 21.43% 15
от твоя клас и от други класове; x 14.29% 10
момчета; x 15.71% 11
момичета; x 5.71% 4
момчета и момичета; x 7.14% 5
Общо Отговорили : 44

6. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
сами; x 23.91% 11
с тях имаше и други деца, които също те тормозиха; x 54.35% 25
с тях имаше и други деца, но те само гледаха. x 21.74% 10
Общо Отговорили : 46

7. Случвало ли се е някой да те тормози през тази седмица?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 52.94% 27
не. x 47.06% 24
Общо Отговорили : 51

8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
казах на някого от учителите; x 21.74% 20
казах на майка ми; x 18.48% 17
казах на баща ми; x 8.70% 8
казах на брат ми/на сестра ми; x 5.43% 5
казах на приятели; x 15.22% 14
не казах на никого; x 17.39% 16
досега не се е случвало да ме тормозят. x 9.78% 9
казах на друг човек (посочи на кого): x 3.26% 3
Общо Отговорили : 55

9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 20.00% 10
не; x 56.00% 28
досега не се е случвало да ме тормозят. x 24.00% 12
Общо Отговорили : 50

10. Виждал ли си да тормозят други деца в училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 89.36% 42
не. x 10.64% 5
Общо Отговорили : 47

11. Колко често си виждал да тормозят други деца в училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
всеки ден; x 34.62% 18
няколко пъти през седмицата; x 28.85% 15
веднъж седмично; x 19.23% 10
един път през месеца; x 3.85% 2
по-рядко от един път през месеца; x 11.54% 6
досега не съм виждал да тормозят други деца. x 1.92% 1
Общо Отговорили : 52

12. Ако си виждал да тормозят други деца в училище, казвал ли си някого за това?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да, на някой от учителите; x 27.27% 18
да, на приятели; x 24.24% 16
да, на родителите; x 10.61% 7
да, на брат ми/на сестра ми; x 3.03% 2
не съм казвал на никого; x 30.30% 20
досега не съм виждал да тормозят други деца. x 1.52% 1
да, на други възрастни (посочи на кого): x 3.03% 2
Общо Отговорили : 54

13. Виждал ли си да тормозят деца извън училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 51.92% 27
не. x 48.08% 25
Общо Отговорили : 52

14. Случвало ли се е ти да тормозиш друго дете през тази учебна година?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
почти всяка седмица; x 7.69% 4
почти всеки месец; x 7.69% 4
един-два пъти през учебната година; x 19.23% 10
не се е случвало да тормозя друго дете през тази учебна година. x 65.38% 34
Общо Отговорили : 52

15. Случвало ли се е да тормозиш друго дете през тази седмица?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 15.69% 8
не. x 84.31% 43
Общо Отговорили : 51

16. Кой ти помага най-много, ако се случи някой да те тормози?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
някой от учителите; x 16.39% 10
майка ми; x 9.84% 6
баща ми; x 4.92% 3
брат ми или сестра ми; x 3.28% 2
приятелите; x 27.87% 17
никой; x 22.95% 14
досега не се е случвало да ме тормозят. x 13.11% 8
друг човек (посочи кой): x 1.64% 1
Общо Отговорили : 51

17. Има ли в твоя клас деца, които обичат да тормозят другите?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
не. x 21.28% 10
да. Ако има, колко са на брой? x 78.72% 37
Общо Отговорили : 47

18. Има ли в твоя клас деца, които често са тормозени от другите деца?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
не. x 27.66% 13
да. Ако има, колко са на брой? x 72.34% 34
Общо Отговорили : 47

19. Ти си:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
момче; x 45.28% 24
момиче. x 54.72% 29
Общо Отговорили : 53

20. Навършени години:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
под 15; x 27.27% 15
15; x 29.09% 16
16; x 21.82% 12
17; x 3.64% 2
18; x 10.91% 6
19; x 1.82% 1
повече x 5.45% 3
Общо Отговорили : 55

21. Клас:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
9 x 32.14% 18
10 x 21.43% 12
11 x 3.57% 2
12 x 16.07% 9
друг клас (посочи кой): x 26.79% 15
Общо Отговорили : 56


Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School