Здравейте! Днес е 13.12.2018, часът е 20:38

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ

 

Въпросник за тормоза в училище
no image

Уважаеми ученици,

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група. Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението, както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват.

Тази анкета e анонимна и ще ни помогне да направим реална оценка на ситуацията в НАШЕТО училище (Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов). Вашите отговори са важни за нас, за да създадем училищен механизъм за противодействие на тормоза в НАШЕТО училище.

 

След като прочетеш внимателно всеки въпрос, избери верния според теб отговор.


В твоето училище какво правят децата, които тормозят други деца? *
(Можеш да избереш повече от един отговор.)
блъскат, удрят другите деца;
заплашват ги;
обиждат ги, псуват ги, измислят им неприлични прякори;
дразнят ги;
взимат им от нещата;
говорят зад гърба им, разпространяват за тях неверни неща, клюки;
изнудват ги;
настройват другите деца срещу тях;
искат им пари;
друго (посочи какво): :  
Къде се случва децата да бъдат тормозени?*
(Можеш да избереш повече от един отговор.)
в класната стая;
по коридорите;
в тоалетните;
пред бюфета;
на двора на училището;
на улицата;
в квартала, пред блока;
на друго място (посочи къде): :  
Случвало ли се е досега теб да те тормозят през тази учебна година?*
да;
не.
Ако ти се е случвало да те тормозят през тази учебна година, колко често?*
всеки ден;
няколко пъти през седмицата;
веднъж седмично;
един път през месеца;
по-рядко от един път през месеца;
досега не се е случвало да ме тормозят.
Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
от твоя клас;
от други класове;
от твоя клас и от други класове;
момчета;
момичета;
момчета и момичета;
Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
сами;
с тях имаше и други деца, които също те тормозиха;
с тях имаше и други деца, но те само гледаха.
Случвало ли се е някой да те тормози през тази седмица?*
да;
не.
Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого?*
(Можеш да избереш повече от един отговор.)
казах на някого от учителите;
казах на майка ми;
казах на баща ми;
казах на брат ми/на сестра ми;
казах на приятели;
не казах на никого;
досега не се е случвало да ме тормозят.
казах на друг човек (посочи на кого): :  
Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза?*
да;
не;
досега не се е случвало да ме тормозят.
Виждал ли си да тормозят други деца в училище?*
да;
не.
Колко често си виждал да тормозят други деца в училище?*
всеки ден;
няколко пъти през седмицата;
веднъж седмично;
един път през месеца;
по-рядко от един път през месеца;
досега не съм виждал да тормозят други деца.
Ако си виждал да тормозят други деца в училище, казвал ли си някого за това?*
да, на някой от учителите;
да, на приятели;
да, на родителите;
да, на брат ми/на сестра ми;
не съм казвал на никого;
досега не съм виждал да тормозят други деца.
да, на други възрастни (посочи на кого): :  
Виждал ли си да тормозят деца извън училище?*
да;
не.
Случвало ли се е ти да тормозиш друго дете през тази учебна година?*
почти всяка седмица;
почти всеки месец;
един-два пъти през учебната година;
не се е случвало да тормозя друго дете през тази учебна година.
Случвало ли се е да тормозиш друго дете през тази седмица?*
да;
не.
Кой ти помага най-много, ако се случи някой да те тормози?*
някой от учителите;
майка ми;
баща ми;
брат ми или сестра ми;
приятелите;
никой;
досега не се е случвало да ме тормозят.
друг човек (посочи кой): :  
Има ли в твоя клас деца, които обичат да тормозят другите? *
не.
да. Ако има, колко са на брой? :  
Има ли в твоя клас деца, които често са тормозени от другите деца? *
не.
да. Ако има, колко са на брой? :  
Ти си:*
момче;
момиче.
Навършени години:*
Клас:*
друг клас (посочи кой): :  


Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо - ориентирано обучение с европейско качество” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/
mobilecook2017

Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School