Втора изява на клуб „Реклама и цифрова фотография” Печат
Четвъртък, 01 Юни 2017 19:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 31.05.2017г. се проведе втората представителна изява на учениците от клуб „Реклама и цифрова фотография“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците представиха своята дейност в рамките на клуба и споделиха какво ново са научили в областта на рекламата и цифровата фотография. Гостите присъстваха на виртуална разходка, на която учениците им показаха някои емблематични за нашия град архитектурни забележителности. А самите присъстващи се превърнаха в екскурзоводи. Викторина, подготвена от участниците в клуба, разкри малко познати и любопитни факти за обектите на виртуалната визита. С това изненадите за гостите не приключиха – те получиха специално изработени за тях магнитчета със снимка на младите фотографи.

Членовете на клуба Анатоли, Айлин, Айше и Мирослав бяха отличени с грамоти, за това, че работиха всеотдайно и извън регламентираните часове. Всички събития в гимназията бяха заснети от техните фотообективи, а снимките и видеоклиповете направени от тях бяха използвани в сайта на гимназията, училищния вестник и местната преса. Така те популяризираха училищния живот сред своите съученици, родители и сред свищовската общественост.

Работата на клуба даде възможност на учениците да работят в екип и да учат чрез опита. Фотографията и рекламата са едни от съвременните изкуства, които дават възможност на занимаващите се с тях да изразят своето виждане и да приложат идеите си в изработения от тях продукт. Придобиването на уменията за събиране, обработка, анализ и съхраняване на обществено значима информация, бяха сред основните задачи на участниците в клуба.

Ценка Петкова

ръководител на клуба