Първа представителна изява на клуб "Кулинарна фиеста" Печат
Петък, 27 Януари 2017 08:30

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 26.01.2017г. се проведе първата представителна изява на клуб “Кулинарна фиеста”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Анета Владимирова.

В клуба участват петнадесет ученици от 10 б клас. Обучението започна на 17 ноември 2016г. На първата си изява участниците в клуба приготвиха ястия от българската, италианската и ливанската национални кухни. Ястията бяха изложени на блок-маса, която аранжираха сами. Гости на тяхната изява бяха техни съученици от гимназията, учители и служители.

Всички останаха очаровани от неизмеримото богатство на разнообразните вкусове. Учениците, заедно със своята ръководителка г-жа Владимирова, получиха поздравления от г-жа Веска Николова - директор на гимназията, за положените усилия. Всички с удоволствие дегустираха българските ястия - родопски пататник, тиквеник със стафиди и кайсии и катми. От италианската кухня интерес предизвикаха брускети, крустини и сладкиш с потъващи кокосови топчета. Ливанската кухня бе представена с риба със сусамов тахан, кебап сарма с кюфтенца и патладжан и сладкишът Кодрит кадир.

Изявата беше отразена от ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.