31.01.2023, 06:36 ч.


Търгове
Обява Печат
Четвъртък, 12 Ноември 2015 20:55

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

за безвъзмездно предоставяне на други професионални училища движими вещи - частна държавна собственост. Списък на вещите можете да намерите тук:

За повече информация: тел. 0631/60798, 0631/60812

 
Обява за търг с тайно наддаване повторен Печат
Петък, 06 Ноември 2015 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 06.11.2015г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите:  склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ - седем дни от откриване на тръжната процедура,  от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден, след публикуване на обявата и на информационното табло в сградата на ПГЛПС. /13.11.2015г./

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  седмия ден от откриване на тръжната процедура. /20.11.2015г./

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч.

6. Ден за обявяване на резултатите – на осмия ден от обявяване на тръжната процедура и на информационното табло в сградата на ПГЛПС.

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- отделен запечатан плик с ценово предложение по образец, поставен в големия плик.

- документ за внесен депозит.

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява за търг с тайно наддаване Печат
Петък, 18 Септември 2015 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 18.09.2015г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите:  склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ - седем дни от откриване на тръжната процедура,  от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден, след публикуване на обявата и на информационното табло в сградата на ПГЛПС.

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  седмия ден от откриване на тръжната процедура.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч.

6. Ден за обявяване на резултатите – на осмия ден от обявяване на тръжната процедура и на информационното табло в сградата на ПГЛПС.

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- отделен запечатан плик с ценово предложение по образец, поставен в големия плик.

- документ за внесен депозит.

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можетете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява Печат
Събота, 31 Януари 2015 20:55

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

за безвъзмездно предоставяне на други професионални училища движими вещи - частна държавна собственост. Списък на вещите можете да намерите тук:

За повече информация: тел. 0631/60798, 0631/60812

 
Заповеди след проведени търгове за отдаване под наем на публична държавна собственост Печат
Сряда, 19 Октомври 2011 14:05
  1. Заповед за отдаване под наем на площ – от 1 м2 от партерен етаж от масивна двуетажна  сграда, находяща се на ул. „Искър” № 19 в град Свищов, за монтиране на апарат за топли безкофеинови напитки, с площ 1 м2 в сградата на ПГ по ЛПС – СВИЩОВ, ул.”Искър” № 19, в УПИ XVI от кв.60 по плана на град Свищов, представляващ имот - публична държавна собственост.
  2. Заповед за отдаване под наем на обект - помещение Павилион за закуски от партерен етаж от масивна двуетажна  сграда, находяща се на ул. „Искър” № 19 в град Свищов с площ 4,95 кв.м. в сградата на ПГ по ЛПС – СВИЩОВ, ул.”Искър” № 19, в УПИ XVI от кв.60 по плана на град Свищов, представляващ имот - публична държавна собственост.
 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 3 от 4

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School