Вътрешна квалификация Печат
Четвъртък, 17 Март 2022 10:08

На 16 март 2022 г. се проведе вътрешна квалификация на педагогическите специалисти на тема "Алгоритъм за прилагане на единни училищни правила за действие в случай на тормоз".

Беше разгледан механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище и единни училищни правила за действие в случай на тормоз.