07.12.2022, 09:22 ч.


Добри деца с добри дела Печат
Четвъртък, 17 Ноември 2022 14:16

По повод  Международния ден на толерантността Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Свищов награди децата с добри сърца, които са толерантни, добронамерени и винаги готови да помогнат.

Отличените от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" ученици са Еркай Хамидов, Денислав Христов, Юлиян Ганев, Соня Атанасова, Петър Ангелов и Кремена Границалиева.

Нека техните постъпки са вдъхновение за всички останали.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School