02.12.2023, 11:36 ч.


Учебници 2022-2023 Печат
Петък, 09 Септември 2022 12:46


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМЛЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.8 клас

Наименование на учебника/учебния комплект

Издател

1

Български език/печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник

автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

2

Литература/печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник

автори:Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Кабърджиева, Димитър Драгнев

3

Английски език/печатно издание с електронен вариант


4

Математика/печатно издание с електронен вариант

Архимед

5

Информационни технологии/печатно издание с електронен вариант

ИК „Домино“

6

История и цивилизация/печатно издание с електронен вариант

Булвест – 2000

автор: Андрей Пантев

7

География и икономика/печатно издание с електронен вариант

Булвест – 2000

8

Философия/печатно издание с електронен вариант

Педагог 6

9

Биология и здравно образование/печатно издание с електронен вариант

Булвест-2000

10

Физика и астрономия/печатно издание с електронен вариант

Булвест -2000

автор: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

11

Химия и опазване на околната среда/печатно издание с електронен вариант

Анубис

12

Музика

Булвест

13

Изобразително изкуство

изд. „Просвета – София” АД

14

Предприемачество

Мартилен

9 клас

Наименование на учебника/учебния комплект

Издател

1

Български език/печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник

автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

2

Литература/печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник

автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Кабърджиева, Димитър Драгнев

3

Руски език

Учебник „Классно А1”, част1, издателство КЛЕТ България

4

Английски език/печатно издание с електронен вариант


5

Математика/печатно издание с електронен вариант

Архимед

6

Информационни технологии/печатно издание с електронен вариант

ИК „Домино“

7

История и цивилизация/печатно издание с електронен вариант

Булвест – 2000

автор: Андрей Пантев

8

География и икономика/печатно издание с електронен вариант

Булвест – 2000

9

Философия/печатно издание с електронен вариант

Педагог 6

10

Биология и здравно образование/печатно издание с електронен вариант

Анубис

11

Физика и астрономия/печатно издание с електронен вариант

Булвест -2000

автори: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

12

Химия и опазване на околната среда/печатно издание с електронен вариант

Анубис

13

Изобразително изкуство

изд. „Просвета – София” АД


10 клас

Наименование на учебника/учебния комплект

Издател

1

Български език /печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник автори:

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

2

Литература/печатно издание с електронен вариант

БГ Учебник

автори:Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

3

Чужд език – руски

Учебник „Классно А1”, част 2 издателство КЛЕТ България

4

Английски език/печатно издание с електронен вариант


5

Математика/печатно издание с електронен вариант

Архимед

6

Информационни технологии/печатно издание с електронен вариант

ИК „Домино“

7

История и цивилизация/печатно издание с електронен вариант

Рива

автор: Милко Палангурски

8

География и икономика/печатно издание с електронен вариант

Булвест – 2000

9

Философия/печатно издание с електронен вариант

Педагог 6

10

Биология и здравно образование/печатно издание с електронен вариант

Булвест-2000

11

Физика и астрономия/печатно издание с електронен вариант

Булвест -2000

автор: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

12

Химия и опазване на околната среда/печатно издание с електронен вариант

Анубис

13

Икономика

Мартилен

14

Изобразително изкуство

изд. „Просвета – София” АД


11 клас

Наименование на учебника/учебния комплект

Издател

1

Български език/печатно издание с електронен вариант

„Просвета” АД, София 2019,автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

2

Литература/печатно издание с електронен вариант

„Просвета Плюс” ЕАД, София 2019

Автори: Ангел Малинов, Весела Михайлова, Нели Дамянова

3

Христоматия по литература

„Просвета Плюс” ЕАД, София 2019

4

Английски език/печатно издание с електронен вариант


5

Математика/печатно издание с електронен вариант

Анубис /Клет България

Архимед

6

Гражданско образование

Педагог 6

7

Чужд език – руски

Учебник „Классно А2”, част 1 издателство КЛЕТ България

12 клас

Наименование на учебника/учебния комплект

Издател

1

Български език/печатно издание с електронен вариант

„Просвета” АД София 2019 автори:  Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

2

Литература/печатно издание с електронен вариант

„Просвета” АД, София 2019 автори: Петър Алексиев, Росица Василева, Лора Динкова, Радина Попова, Весела Михайлова


Христоматия по литература

„Просвета Плюс” ЕАД, София 2019

3

Чужд език – руски /печатно издание с електронен вариант

Учебник „Классно А2", част2 издателство КЛЕТ България

4

Математика/печатно издание с електронен вариант

Анубис 2018 Колектив: Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева

5

Гражданско образование

Педагог 6

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School