09.08.2022, 18:59 ч.


Банер
Нов проект "Знания за правата на човека" Печат
Вторник, 16 Ноември 2021 21:15

СПГ „Алеко Константинов“ е едно от 10 те училища в страната, които ще участват в реализирането на Проект "Знания за правата на човека" на сдружение "Знание" – Ловеч. Сдружението е с нестопанска цел, регистрирано през 1994 г. В организацията членуват 54 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.

Основната цел на проект "Знания за правата на човека" е постигане на положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на човешките права, проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата сред младежи и ученици.

Екипът на СПГ „Алеко Константинов“, който ще реализира дейностите по проекта включва: Елза Божанова – старши учител по български език и литература, Галя Недялкова – училищен психолог, Снежана Цветкова – ресурсен учител и трима ученици.

На първия етап от проектните дейности всички участници ще преминат през тридневно онлайн обучение. На втория – ще се реализира пилотното тествана на програмата "Толерантност, антидискриминация и права на човека", която цели повишаване на чувствителността на младежите по темата.

Участвалите в обучението ученици ще инициират младежки дейности, с които да провокират и мотивират останалите ученици да учат и обсъждат човешките права, да са чувствителни срещу тяхното нарушаване и да имат активна гражданска позиция.

В дългосрочен план, проектът ще даде възможност за изграждането на неформална мрежа от младежи, които ще могат да си сътрудничат и реализират съвместни дейности.

Галя Недялкова - психолог, училищен


 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School