15.06.2024, 11:38 ч.


Твоят час
Покана за изява по математика - 11 клас Печат
Понеделник, 04 Юни 2018 09:32


 
Изява по математика – 10 клас Печат
Петък, 01 Юни 2018 11:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 31.05.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика от 10 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и утвърдена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици, които срещат затруднения по зядължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

Темата на представителната изява беше „Приложение на формулите за лица на равнинни фигури”. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.

Ваня Димова

 
Изява по английски език 9 клас Печат
Четвъртък, 31 Май 2018 14:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 28.05.2018г. се проведе представителна изява на клуба по английски език от 9 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на представителната изява беше „Да учим английски – ние искаме, ние знаем и ние можем”. Учениците бяха изготвили презентация на тема „Известни места в света”, която представиха на гостите на изявата. Присъстващите се запознаха с Триумфалната арка в Париж, Великата китайска стена, Статията на Исус Христос в Рио де Жанейро, Колизеума в Рим и други известни паметници и забележителности. Изявата продължи със занимателна игра за свързване на части от поговорки.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по английски език и придобиха по-голяма увереност в собствените си възможности.

Даниела Минзилева 
Покана за изява по математика - 10 клас Печат
Сряда, 30 Май 2018 09:32


 
Покана за изява на клуб по английски език - 9 клас Печат
Вторник, 22 Май 2018 09:35


 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 24

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School