15.06.2024, 11:06 ч.


Твоят час
Покана за изява по история - 8 клас 2018 Печат
Сряда, 13 Юни 2018 13:05


 
Изява по география – 9 клас Печат
Петък, 08 Юни 2018 13:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 04.06.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения пo география и икономика 9 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и одобрена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици.

За своята представителна изява учениците от клуба подготвиха презентации за изучаваните страни. Показаха различни подходи и освен географски познания, представиха и много любопитни факти за избраните от тях държави.

Осъществените през учебната година дейности в рамките на клуба подпомогнаха учениците, които срещат затруднения по география и икономика от 9 клас да ги преодолеят и да са по мотивирани при усвояването на нови знания в часовете от задължителната подготовка.

Галя Недялкова 
Класиците на българската литература – изява БЕЛ 11 клас Печат
Петък, 08 Юни 2018 09:00

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 7 юни 2018г. учениците от 11 клас, участващи в групата за обучителни затруднения, проведоха представителната си изява. С нея те финализираха работата си по проект „Твоят час“. Целите на заниманията по този проект бяха: преодоляване на затрудненията на учениците при подготовката си по БЕЛ, повишаване на мотивацията им за учене, активизиране на интереса към езика и литературата с цел подготовка на езиково и литературно грамотни млади хора, умения за работа с текст и създаване на текст и подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ през следващата година. Темата на изявата бе „Класиците на българската литература“. Като използваха презентация, те представиха авторите и произведенията, върху които работиха през учебната година. Водещи на събитието бяха Юсние Караилиева и Янко Янков от 11а клас. Гости бяха учители, ученици и служители на гимназията, за които участниците бяха подготвили и занимателни въпроси. Освен за живота и творчеството на изучаваните в 11 клас поети и писатели като Ботев, Вазов, Алеко, Яворов и др., присъстващите научиха и интересни факти за тях.

Изявата завърши с цитат от повестта на Елин Пелин „Гераците“: „Ще се оправят работите. Злото не е трайно, доброто е господар на човешкото сърце“.

Елза Божанова

 
Изява по математика – 11 клас Печат
Сряда, 06 Юни 2018 07:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 05.06.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика от 11 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и одобрена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици, които срещат затруднения по зядължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

Темата на събитието беше „Приложение на знанията за тригонометрични функции при преобразуване на тригонометрични изрази” – представителна изява. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.

Ваня Димова

 
Покана за изява по български език и литература - 11 клас Печат
Понеделник, 04 Юни 2018 09:38


 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 24

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School