15.06.2024, 11:29 ч.


Описание на професия "Оператор в производството на облекло" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ –ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5420501 Производство на облекло от текстил – втора степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с осъществяване на основни и спомагателни дейности в технологичния процес при производството на облекло от текстил.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Операторът в производството на облекло работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати. Изготвя скица на проектираното облекло и разработва конструктивни чертежи.

Изработва детайли за дамско, мъжко и детско облекло, спазвайки технологичната последователност и изискванията за качество. При работа с клиент препоръчва конкретни модели, според желанието му. Настройва и поддържа машините за същинските технологични процеси – ушиване на дрехата и на детайлите към нея.

Операторът в производството на облекло познава асортимента на текстилните изделия, помощните и спомагателните материали, свойствата и експлоатационните качества на готовото облекло. Разпознава платовете, помощните материали и шевните конци. Прави подбор на платове, кожи и материали според вида и предназначението на облеклото.

В хода на производствения процес поправя грешки от технологичен характер в рамките на своите компетентности. Работи със съоръжения за влаготоплинна обработка. Поддържа в изправност машините и съоръженията.

Отговорности и задължения – Операторът в производството на облекло, изпълнява различни технологични операции върху предварително скроени детайли на облекло от текстил и кожи: изработва елементи и малки детайли от облеклото (джобове, яки, маншети, капаци, колани, гайки и др.); изработва съединителни  и лицеви украсителни шевове; изпълнява монтажни и довършителни операции.

Трудовите си задачи операторът изпълнява при спазване на изискванията за качество на готовото изделие. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнение на трудовите дейности. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околното среда.

Операторът в производството на облекло отговаря за качественото изработване на изделията и количеството на изразходваните материали. При изпълнение на трудовата си дейност операторът трябва да проявява креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета за производство на облекла, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии и нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности, могат да се валидират за получаване на документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с усвояване на по-сложни технологични операции за подобряване на качествата на облеклата и с овладяване на умения за работа с компютърни системи за проектиране на облекло.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, платове, конци, модели, кройки, компютърни системи за конструиране и моделиране на облекло, ръчни инструменти, инструменти за влаготоплинна обработка и др.
ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в областта на шивашката индустрия и в сферата на услугите.

Организации/ институции, в които може да се реализирате – в малки и средни предприятия, различни фирми, цехове, ателиета за шивашки услуги в условията на частен и семеен бизнес.
Длъжности, които могат да се заемат:
•    Машинен оператор, кроене
•    Машинен оператор, кроене с електронна машина
•    Машинен оператор, преса за гладене
•    Машинен оператор, шиене
•    Машинен оператор, шиене на бродерия
•    Машинен оператор, шиене на кожени изделия
•    Машинен оператор, шиене на облекла
•    Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
•    Машинен оператор, шиене на шапки
•    Шивач, мъжко/дамско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в производството на облекло“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – спазване на технологична и трудова дисциплина, креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност, умение да се поема лична отговорност, търпение, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за изработване на скици и технически рисунки, за разработване на кройки на различни модели дамско, мъжко и детско облекло, за изработване на детайли за облекла и тяхното съединяване; изработване на облекло по поръчка и бутикови облекла, познаване на материалите – видове тъкани и техните експлоатационни свойства; видове машини и тяхното поддържане, и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Конструиране и моделиране на облеклото, Технология на облеклото, Процеси и машини в шевната промишленост, Материалознание, Компютърно проектиране на облекло, Декоративно- приложни изкуства, Декоративно рисуване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за втора степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Обучението в тази специалност ще изгради у вас усет към новото и красивото в света на модата!ГАЛЕРИЯ

 

Иновативно училище
Главно меню

Изображение

IMGP2099.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес891
mod_vvisit_counterВчера1354
mod_vvisit_counterТази седмица6726
mod_vvisit_counterТози месец16994
mod_vvisit_counterВсичко3390660
В момента има 208 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School