24.05.2024, 18:39 ч.


Описание на професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОФЕСИЯ: КОД: 522030 ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ - Трета степен на професионална квалификация
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна – трета степен на професионална квалификация. Работи по поддържането и ремонта на съоръжения от топлотехнически абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации. Изгражда топлопреносни мрежи и въвежда в експлоатация топлотехнически съоръжения.


ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации изпълнява задачи по контрол и управление на технически съоръжения и по техническа безопасност на производствени процеси. Участва при тестване на съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация. Той притежава компетенции за оценяване на качеството на извършваните дейности. В своята работа, техникът на енергийни съоръжения и инсталации използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература, работи с клиенти, ръководи екип.

Отговорности и задължения – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации носи отговорност за качеството на своята работа и работата на хората от екипа, който ръководи, предметите и средствата на труда, опазването на фирмена тайна и поверителна информация, безопасността - своята и на другите; опазването на околната среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа
– Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, ядрени и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия–

Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в енергетиката, ползването на програмни продукти, владеенето на чужди езици. Предизвикателствата в професията се свързват с нейната икономическа значимост, което изисква висока степен на дисциплина и отговорност.

Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации работи със суровини и материали (конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества); работни вещества (хладилни агенти, студоносители и горива);  с техническа документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); с основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; с лични предпазни средства и работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Енергийни съоръжения и инсталации”.

Организации/ институции, в които може да  се реализирате – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.


Длъжности, които могат да се заемат:

•  Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
•  Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
•  Техник-механик, очистване на въздуха
•  Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
•  Помощник-оператор, парогенератор
•  Оператор, мрежова топлофикационна станция.
•  Оператор, геотермална централа
•  Оператор, топлоелектроцентрала


Възможности за кариерно развитие
– Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА


Необходими личностни качества – Дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност, логическо мислене и комбинативност, технически усет и способности, съобразителност и гъвкавост.

Необходими знания и умения – Знания и умения за монтаж, демонтаж, профилактика, контрол и управление на технически съоръжения в топлините, вентилационни, климатични и хладилни
инсталации, за работа с контролно-измерителна техника.


Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Климатична, вентилационна и отоплителна техника, Хладилна техника, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне, Експлоатация на енергийни съоръжения, Учебна практика по специалността и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


ВАЖНО!!! Професията е включена в списъка на защитените от държавата професии. Ако изберете тази специалност ще получавате стипендия за целия срок на обучение.

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти!ГАЛЕРИЯ

 

Иновативно училище
Главно меню

Изображение

IMGP2122.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес320
mod_vvisit_counterВчера1162
mod_vvisit_counterТази седмица6960
mod_vvisit_counterТози месец28852
mod_vvisit_counterВсичко3365052
В момента има 387 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School