02.12.2023, 10:00 ч.


Представителна изява на клуб „Зелена светлина” Печат
Четвъртък, 19 Март 2015 19:02
euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На 19.03.2015г. в професионалната гимназия се проведе представителна изява на клуб „Зелена светлина”, сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

Представителната изява започна с поздравление от директора на училището инж. Веска Николова към участниците в клуба. Ръководителят на клуба запозна гостите с необходимостта от използването на щадящи природата технологии и пестене на електрическа енергия. Акцент в работата на клуба бяха соларните и LED технологиите. На вниманието на присъстващите гости бяха представени интересни идеи от България и света за соларната енергия. LED технологиите бяха представени и като средство за забавление и атракция в клубове и дискотеки. Накрая членовете на клуб "Зелена светлина" показаха техни предложения за пестене на електрическа енергия, разделени на кътове.

Гости на изявата бяха инж. Веска Николова - директор на ПГ по ЛПС, Станка Койнова, Володя Друмев и много други учители, служители и ученици.

Изявата беше отразена от кабелна телевизия "Нове ТВ" и от ученици от ателие "Реклама и цифрова фотография" към гимназията.

инж. Елза Генчева,

ръководител на клуба 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School