18.07.2024, 03:54 ч.


Образование за утрешния ден
Втора изява на клуб "В света на компютрите" 2021 Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021 08:01
                                       
                                                                 

На 23 юни 2021 г. се проведе втората представителна изява на клуб „В света на компютрите“ с ръководител инж. Ценка Петкова, сформиран по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участниците в клуба разказаха на съучениците си за дейностите, в които са участвали – изготвяне на CV, изработка на визитки, календари, грамоти, покани и др. Познанията, получени по време на работата на клуба, учениците показаха придобитите знания като решаваха електронен тест. Всички се справиха успешно, за което получиха грамоти. Изявата завърши с представяне на изготвени от членовете на клуба презентации.

инж. Ценка Петкова 
Първа изява по проект „Образование за утрешния ден“ 2021 г. Печат
Сряда, 02 Юни 2021 09:43
                                       
                                                                 


На 1 юни 2021 г. се проведе първата представителна изява на клуб „В света на компютрите“ с ръководител инж. Ценка Петкова, сформиран по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поради епидемиологичната обстановка гости на изявата бяха г-жа Детелина Иванова, г-н Константин Байрактаров и ученици от класа.

Изявата стартира с презентация за дейността на клуба. Познанията, получени по време на работата на клуба учениците показаха придобитите знания като решаваха кръстословици. Силите на двата отбора бяха равностойни. След това учениците активно участваха в изготвената викторина на която демонстрираха убедително своите познания по информационни технологии. Изявата завърши с представяне на изготвени от членовете на клуба презентации.

Най-дейните участници бяха отличени с клубни календари.

инж. Ценка Петкова 
Заключителни представители изяви на клубовете "Компютърмен" и "В света на компютрите" Печат
Сряда, 20 Май 2020 09:29
                                       
                                                                 

На 18.05.2020 г. се проведоха последователно заключителните изяви на клуб "Компютърмен" с ръководител Константин Байрактаров и на клуб "В света на компютрите" с ръководител инж. Ценка Петкова, сформирани по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование на утрешния ден" (ОУД), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изявите се проведоха в онлайн обучителната платформа MS Teams във формат на конферентна среща с участници ученици и гости учители от гимназията.

Основни задачи на клубовете бяха свързани със затвърждаване и придобиване на нови знания и умения в областта на ИТ и дигиталните компетентности в направленията: текстообработка, предпечат, презентации, уеб-сайтове и видеообработка. Първата изява по проекта "Образование на утрешния ден", която бе съвместна за двата клуба, бе проведена на 24.02.2020 г. в реален компютърен кабинет и предвид краткото време от началото на стартирането и забързаните темпове, публичната изява се ограничи до решаване на кръстословици и викторина на ИТ-тематика.

Клубната дейност временно беше преустановена поради настъпването на пандемията с КОВИД-19 (коронавирус) и въвеждането на извънредно положение в страната със строги противоепидемични мерки, след което училищата преминаха на иновативното дистанционно обучение.

С разрешение на министъра на образованието Красимир Вълчев от средата на месец март се даде възможност проектът "Образование на утрешния ден" да продължи, за да завърши в срок във вече непредвидените и непридвидимите експериментални условия на виртуалната среда със скритите подводни камъни и трудностите за клубовете по интереси да осъществяват ефективна дейност. Разпределенията на часовете бяха преструктурирани.

За работата на клубовете първоначално бе направен и опит със създаването на групи във Фейсбук. Всичко това е на общия фон на безпрецедентното предизвикателство на дистанционното обучение, в което учители и ученици изпитаха и продължават да изпитват свръхнатовареност, изразена в човекочасове работа пред компютърните екрани.

Втората изява на клубовете се проведе по план на 18.05.2020 г.  В известен смисъл "утрешният ден" на образованието настъпи в условията на извънредните мерки и дистанционното обучение. На изявата на клуб "Компютърмен" г-н Константин Байрактаров презентира целите на проекта и покани отзовалите се ученици да решат дигитален  тест в присъствието на гостите, благодарение на който се установиха техните похвални дигитални компетентности.  Изявата продължи с демонстрация на възможностите на програмата за видеообработка VSDC-Flashintegro. /изготвеното видео тук/

Ръководителят на клуб "Компютърмен" показа на виртуално присъстващите основни положения при работа с видео и ги запозна с процеса на създаването на видеоклип, в който са интегрирани четири видеа, в които ученици четат стихотворението на Иван Вазов "Не се гаси туй, що не гасне" за тазгодишния Маратон на четенето, организиран от РУО - Велико Търново за месеца на образованието, културата и духовността. В допълнение Константин Байрактаров сподели опита си в работата с блог-система като удобно средство за представяне на уроци в достъпен за всякакви устройства уеб-формат в Интернет.

В изявата на клуб "В света на компютрите" г-жа Ценка Петкова насочи вниманието на онлайн присъстващите към работата на учениците в сферата на текстообработката, предпечата и компютърната графика. Използваната технология за представяне на ученическите работи в различни формати (презентации, грамоти, менюта, покани) се нарича Padlet, чрез която атрактивно и във вид на пано се визуализират в отделни карета информационни материали, създадени с MS Power Point, MS Word, Ms Publisher и други компютърни програми /изготвените материали тук/. Представените работи на ученици в Padlet-платформата са свързани с мероприятия, отразяващи училищния живот.

Двете изяви имаха познавателно значение и преминаха при засилен интерес. Виртуалните гости благодариха за положените усилия на ръководителите на клубовете.

Константин Байрактаров

инж. Ценка Петкова


 
Първа изява по проект „Образование за утрешния ден“ Печат
Сряда, 26 Февруари 2020 09:29
                                       
                                                                 

На 24 февруари се проведе първата представителна изява на клуб „В света на компютрите“ с ръководител Ценка Петкова и „Компютърмен“ с ръководител Константин Байрактаров, сформирани по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Гости на изявата бяха г-жа Николова – директор на гимназията, г-жа Койнова и г-жа Лилова – зам.-директори в СПГ, учители и ученици.

Познанията, получени по време на работата на клубовете учениците демонстрираха като решаваха кръстословица. След това изявата продължи с решаването на онлайн тест. Силите на двата отбора бяха равностойни. Най-дейните участници в работата на клубовете бе възнаградена с подаръци.

инж. Ценка Петкова

Константин Байрактаров

 


Иновативно училище

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School