30.03.2023, 10:47 ч.


Обява за конкурси за патронния празник 2023 г. Печат
Сряда, 30 Ноември 2022 12:43

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС на тема „НЕПОЗНАТИЯТ АЛЕКО“


I. Цели на конкурса: засилване на интереса на учениците към живота на Алеко, да популяризира не само творчеството и живота на големия български писател, но и неговите послания. Насърчаване и развиване на творческите способности на учениците, стимулиране на самостоятелно и творческо мислене, приобщаване на младите хора към европейските културни ценности и възможност за изява на учениците.

II. Конкурсът ще се проведе в две категории:

1. "Изразително четене на откъс от непозната Алекова творба по избор”  – „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Нещо шумолеше, но какво беше!!...“, „На един провинциален бал“, „Все обстоить благополучно“.

2. "Илюстрация на Алекова творба по избор" – „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Нещо шумолеше, но какво беше!!...“, „На един провинциален бал“, „Все обстоить благополучно“.

III. Възрастови групи:

- първа възрастова група - от V до VII клас;

- втора възрастова група - от VIII до XII клас.

IV. Изисквания към конкурсните творби по категории:

1. Категория - "Изразително четене на откъс от непозната Алекова творба по избор” – „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Нещо шумолеше, но какво беше!!...“, „На един провинциален бал“, „Все обстоить благополучно“.

1.1. Условие за участие - изпратете свой видеозапис с изразително четене на Алеков пътепис във формат .mp4 или .avi.

1.2. Критерии за оценяване:

- правилно и изразително произнасяне на думите;

- уместни паузи и промяна на интонацията според текста;

- скорост на четене и подходяща дикция;

- изговор с подходяща градация на различните по вид изречения;

- времетраене до 5 минути.

- на отделен файл всеки видеозапис трябва да бъде придружен със следната информация: заглавието на произведението, трите имена на участника, училище, клас, години, ръководител;

 2. Категория "Илюстрация на Алекова творба по избор" – „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Нещо шумолеше, но какво беше!!...“, „На един провинциален бал“, „Все обстоить благополучно“.

2.1. Илюстрация:

- Всеки участник може да изпрати само 1 рисунка;

- Размерът на творбата трябва да бъде 35/50 см, без рамка и паспарту;

- Техника  - по избор;

- Рисунката да е лично направена на ученика;

- Рисунките да са завършени  и да имат композиционен център;

- Всяка рисунка трябва да бъде придружена със следната информация: заглавието на произведението, което илюстрира, трите имена на участника, училище, клас, години, ръководител;

- Рисунките на наградените участници ще се включат в изложба.

Забележка: Групови творби не се приемат.

V. Награждаване: Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда за всяка категория отделно.

Очакваме Вашите видеозаписи на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. а илюстрации на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. “Искър“ 19 в срок до 23 декември 2022 г.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School