18.04.2024, 13:34 ч.


Методическо обединение на учителите по професионална подготовка Печат
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛНОСТИ:


1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

инж. Анатолий Митков Парашкевов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Електротехника

Образование: Висше-бакалавър- Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроенергетика и електрообзавеждане


инж. Красимир Минчев Кирилов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Транспортна техника и технологии (бакалавър), Хибридни и електрически превозни средства (магистър)

Квалификация: Учител по професионална подготовка


2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ


инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование: Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност

Технически университет - Варна - III ПКС


3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО


Николай Любенов Николаев 

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


Калушко Любенов Николаев

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


4. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГИвелина Великова Енчева

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - ИЕ - Силистра

Квалификация: Специалист по ЕТМ

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на продуктите за обществено хранене


инж. Анета Владимирова Тодорова

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на храната и обществено хранене

Образование: Висше-професионален бакалавър - Тракийски университет, факултет Техника и технологии - Ямбол

Квалификация: инженер технолог

Специалност: Технология на храните

Професионална квалификация:

Шуменски университет - ДИКПО - IV ПКС


инж. Светослава Георгиева Йорданова

Длъжност - Учител практическо обучение

Образование: ХТМУ - София

Специалност: Биотехнологии


Анета Иванова Атанасова

Длъжност - Учител практическо обучение, направление: "Хотелиерство и ресторантьорство"

Образование: СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Специалност: Мениджмънт на търговската дейност


5. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

Тони Христов Вързалов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител - специалист по транспорт

Специалност: Автотранспортна техника


инж. Антон Маринов Василев

Длъжност - Учител теоретично обучение по Автотранспортна техника

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Техник по транспортна техника


Стефан Цеков Христов

Длъжност - Учител професионално обучение по Автотранспортна техника

Образование: Институт за учители по практика - Сливен

Специалност: Преподавател-инструктор


6. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


инж. Пламен Йорданов Енчев
Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"
Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност
Специалност: Електронна техника и микроелектроника
Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС


Детелина Димитрова Иванова

Длъжност - Учител теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електронна техника и микроелектроника; Математика


инж. Милен Игнатов Игнатов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електроника

Квалификация: Учител по електроника 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School