02.12.2023, 10:22 ч.


Главен учител Печат
Петък, 05 Август 2011 17:04

инж. Минко Христов Николов


Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност
Технически университет - III ПКС

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School